Vårt utbud

Astma / KOL-mottagning

Du som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma är välkommen till vår astma- och KOL-mottagning. Här hjälper vår astma/KOL-sköterska dig med spirometri eller andra lungfunktionskontroller. Du kan även få hjälp med teknikgenomgång av din inhalator eller annan medicin rörande lungorna om du känner dig osäker. Sköterskan arbetar i samråd med läkare.

Blodtrycksmottagning

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. Om du misstänker att du kan ha högt blodtryck eller har det sedan tidigare är du välkommen till oss för att få rätt behandling. Du följs på årliga kontroller hos läkare där man går igenom ditt mående, om behandlingen är optimal och eventuella livsstilsändringar. Vid behov är du välkommen att boka tid till vår sköterskemottagning för blodtryckskontroller som sedan följs upp av läkare.

BVC

Välkommen till barnavårdscentralen på Adina Hälsan i Nol!
Att bli och vara förälder är en stor omställning i livet. På BVC följer vi barnen från födelsen till skolstart. Målsättningen är att främja barns hälsa, trygghet, utveckling och stötta föräldrar i föräldrarskapet.

Vi erbjuder alla barnfamiljer kostnadsfria hälsoundersökningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök och föräldragrupper. I vårt arbete samarbetar vi även med barnläkare, logoped, dietist och psykolog.

Telefonnummer 031-383 04 22
Besökstid enligt överenskommelse

Diabetesmottagning

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. På vår diabetesmottagning kan du som har diabetes eller är orolig för att få diabetes få hjälp med rådgivning och behandling. Vi följer dig med regelbundna årskontroller hos både läkare och diabetessköterska som arbetar i samråd med varandra. Vår diabetessköterska hjälper dig med allt från kostråd till mediciner.

Läkarmottagning

Det är till vårdcentralen ni i första hand ska vända er om ni blir sjuka eller gör er illa dagtid. Vi på Adina hälsa vårdcentral har bred kunskap för att behandla de flesta sjukdomar, skador och kroniska åkommor.

Sjuksköterskemottagning

Ni kan boka tid via 1177.se för bland annat blodtryckskontroller, injektioner, omläggningar, suturtagning samt lättare sjukdomsåkommor som exempelvis urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Sköterskemottagningen består av:
Distriktssköterska
Diabetessköterska
Astma/KOL-sköterska.

Demens

För dig med misstänkt demens eller redan konstaterad demens kan du få hjälp hos oss. Du får först träffa en läkare för att gå igenom besvären. Vid behov bokas besök hos vår demenssköterska där du bl.a. får utföra minnestest. Sköterskan återkopplar sedan till läkaren för bedömning och uppföljning. Det finns även möjlighet till årliga kontroller hos läkare.

Hälsomottagning

Vi följer VGR:s riktlinjer gällande förbättring av folkhälsan. Hälsoundersökningen är utformad efter de krav som Västra Götalandsregionens har. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

En hälsoundersöknng är riktad till friska individer som önskar få en medicinsk genomgång av sin hälsa. Genom att tidigt upptäcka eventuella riskfaktorer finns större möjlighet att påverka hälsan och förebygga framtida hälsoproblem avseende livsstilsrelaterade sjukdomar.

Hälsoundersökningen består av två delar, först provtagning hos sjuksköterska och cirka en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av värden och en allmän läkarundersökning.

Det som ingår är:

  • Hälsoformulär
  • Blodprover
  • Blodtryck och puls
  • EKG
  • Vikt, längd och midjemått
Lättakut

Lättakuten är en mottagning där du själv enkelt kan boka tid för enklare besvär som du har haft i högst sju dagar. Vi kan inte hjälpa till med utredningar, förlängning av sjukskrivning eller remisser.

Endast webbokning via denna länk.  Ej Drop-in.

Om och avbokning sker via samma länk som vid bokning. Här kan du söka för lättare akuta åkommor som du haft max 7 dagar.

  • Förkylningssymtom
  • Hudbesvär
  • Urinvägsbesvär
  • Säsongsallergi
  • Ögonbesvär

På Lättakuten kan vi INTE behandla utredningar för långvariga besvär samt önskemål om sjukskrivning eller remiss.

Prickmottagning

Hos oss kan du få hjälp att kontrollera födelsemärken du är orolig över. I de flesta fall är födelsemärken ofarliga, men det kan vara bra att kolla upp nytillkomna eller avvikande hudförändringar för att vara säker. Om du behöver träffa en hudspecialist för vidare undersökning och eventuell borttagning kan vi hjälpa dig med en remiss.

Öppettider
8:00-16:00

Boka din tid till prickmottagningen här

Pris:
100 kr för listad.
300 kr för olistad.

Vi har samlat vanliga frågor och svar om födelsemärken här.

Psykisk hälsa

Hos teamet Psykisk hälsa får du hjälp med bedömning och psykologisk behandling. Teamet består av psykolog, psykoterapeut, vårdsamordnare och rehabkoordinator.

Vaccination

Beroende på vart du ska resa och vilka vaccinationer du har sedan tidigare erbjuder vi ett brett sortiment av vaccinationer för alla ändamål. Vissa vaccinationer kan vara obligatoriska för inresa i länder. Här kan du läsa mer. Vaccinera dig tryggt och säkert hos Adina Hälsan.

Prislista vuxen
Havrix (hepatit A) 400 SEK
Engerix (hepatit B) 300 SEK
Twinrix (hepatit A+B) 510 SEK
TBE (FSME) 400 SEK
Säsongsinfluensa vaccin 230 SEK (Kostnadsfritt för riskgruppspatienter)
Pneumovax 380 SEK (skyddar mot pneumokockinfektioner)
Synflorix 690 SEK (skyddar mot pneumokockinfektioner)
Boostrix 200 SEK (difteri, stelkramp (tetanus) och kihosta (pertussis)
Boostrix polio 390 SEK (difteri, stelkramp (tetanus) och kihosta (pertussis) och polio

Prislista barn (upp till 16 år)
Havrix (hepatit A) 360 SEK
Engerix (hepatit B) 290 SEK
Twinrix (hepatit A+B) 410 SEK
TBE (FSME) 370 SEK
Säsongsinfluensa 230 SEK (Gratis för riskgruppspatienter)

TBE-vaccin

TBE-virus sprids med fästingar och ger oftast lindriga symtom, men ungefär var tredje smittad person drabbas av en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna som kan bli allvarlig. TBE-vaccin ger dig ett skydd mot fästingburen hjärninflammation.

Vaccination mot TBE rekommenderas till dig som bor, eller ofta vistas utomhus, i områden där TBE-virus finns. Södra och mellersta Sverige räknas som riskområden. TBE sprids också i stora delar av Centraleuropa, Baltikum, Ryssland och på Åland. Vaccinet finns i barn- och vuxendos och kan ges från 1 års ålder.

När och hur ofta ska jag vaccinera mig?
Fästingarna är aktiva från tidigast mars till senast november men det är under sommarmånaderna som risken är störst att smittas av TBE. Därför är det klokt att planera vaccinationen i god tid för att ha ett bra skydd inför sommaren.

Under det första året behöver du som är upp till 50 år vanligen tre doser. Är du över 50 år när vaccinationen påbörjas behöver du i stället fyra doser. Efter första året ger vaccinet skydd mot TBE i tre år. Sedan behövs påfyllnadsdos var femte år för att behålla skyddet.

Vad händer om jag har glömt att ta en dos?
Om du har missat en dos och det har gått längre tid än rekommenderat bör du komma och ta din dos så snart du kan. Oftast går det bra att fortsätta med vaccinationschemat utan att börja om från början.

Pris för TBE-vaccination:
TBE-vaccin ingår inte i något nationellt vaccinationsprogram eller högkostnadsskydd utan bekostas av den person som vaccinerar sig.

Vuxen: 330:-/dos
Barn (upp till 16 år): 320:-/dos

Boka din tid för vaccinering mot TBE här