Tillbaka till Doktor.se

Vårt utbud

Arbetsterapeut

På vår mottagning kan du få hjälp av vår arbetsterapeut med hälsobesvär som begränsar dig att deltaga i dagliga aktiviteter. Vi gör en bedömning, behandling /rehabilitering samt ger dig råd och information om hur du ska må bra i din vardag. Du får hjälp med förskrivning av hjälpmedel som passar dig bäst.

 • Aktivitetsbedömning/ADL
 • Minnesbedömning/demensutredning
 • Ordination av elrullstol/drivaggregat till manuell rullstol
 • Träning av händer efter operation eller sjukdom
 • Utprovning och tillverkning av ortoser
  ​För att komma i kontakt med arbetsterapeut ring vår växel på 042-617 62 00
Astma / KOL-mottagning

Har du astma/KOL är du välkommen till vår mottagning. Du får hjälp med att vi kontrollerar både dina luftvägar samt lungkapaciteten. Vi ger dig råd och information om hur du ska må bra i din vardag samt du får hjälp med förskrivning av medicin som passar dig bäst.

Kontakta vår Astma/KOL-sköterska:
För att komma i kontakt med astma/KOL-sköterska ring vår växel 042-617 62 00, välj knappval 5 för specialistsköterska och sedan knappval 1 för astma/KOL-sköterska.

Demensmottagning/Minnesutredning

Du träffar vår arbetsterapeut som hjälper dig i första hand. Om du har problem med minnet, känner dig förvirrad eller har svårt att tänka under mer än en månad är det viktigt att utreda orsaken till dina besvär. Du och närstående är välkommen till oss för:

 • minnestest, blodprov och blodtryckskontroll
 • samtal och rådgivning kring minnesproblem och levnadssituation
 • stöd åt närstående till personer med demenssjukdom

Ta med glasögon, hörapparat och lista över mediciner om du har detta. Det är bra om en närstående är med som kan hjälpa dig att minnas tidigare sjukdomar.

Tidsbokning sker över telefon på 042-617 62 00 eller via 1177.

Diabetesmottagning

Har du diabetes är du välkommen till vår mottagning.

 • Vi kallar till besök både hos diabetessjuksköterska och läkare regelbundet.
 • Vi går igenom dina diabetesprover samt samtalar vi tillsammans angående din livssituation.
 • Vi arbetar förebyggande för att undvika komplikationer så som njurskador, hjärt- och kärlsjukdomar, fotsår samt nervskador.
 • Vi ger dig råd och information om hur du ska må bra i din vardag samt du får hjälp med förskrivning av medicin som passar dig bäst.Kontakta Diabetessköterska:
  För att komma i kontakt med diabetessköterska ring vår växel 042-617 62 00, välj knappval 5 för specialistsköterska och sedan knappval 3 för diabetessköterska.
Dietist

På vår mottagning kan du få hjälp av vår dietist med kosten då ett flertal riskfaktorer/diagnoser kan vara kopplade till vad du äter och dricker. Vi ger dig råd och information om hur du ska må bra i din vardag samt förändrar din livssituation för att få bättre hälsa.
Du får hjälp med förskrivning av specialkost.

Tidsbokning sker över telefon på 042-617 62 00 eller via 1177.

Digitala årskontroller

Vi erbjuder digitala årskontroller till läkare för patienter med kronisk sjukdom. Du behöver vara listad hos oss och får då en namngiven läkare. Tex på kroniska sjukdomar där man kan erbjudas kontroll är b.la. Astma/KOL, Diabetes, Hjärta/ kärl-sjukdomar, Hjärtsvikt, Hypertoni, Hypertyreos och Demens.

Distriktsköterskemottagning

På vår mottagning får du hjälp av våra distriktssköterskor med bland annat:

 • Injektioner
 • Vaccinationer (tidsbokning krävs)
 • Suturtagning
 • Blodtryckskontroller
 • Såromläggningar
 • Kateterbyten​
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Omläggningar av PICC-line
 • Tobaksavvänjning
 • Livsstilsförändring
 • Råd och tips för egenvård och läkemedelFör att komma i kontakt med distriktssköterska ring vår växel 042-617 62 00, välj knappval 5 för specialistsköterska och sedan knappval 2 för distriktssköterska.
Hälsosamtal

Vi erbjuder hälsosamtal enligt riktlinjer. Kallelse skickas hem till berörd åldersgrupp.

Inkontinens

Du som har problem med läckage eller att tömma blåsan är välkommen till oss för utredning och behandling. Inkontinensproblem kan uppstå av många olika anledningar, oavsett ålder, och det är viktigt att undersöka orsaken.

Om du behöver hjälpmedel kan vi ge råd och hjälp för att hitta något som passar dig.

Lättakut

På Lättakuten kan du söka för följande besvär, som varat i max 14 dagar:

 • Halsont
 •  Hosta/feber
 •  Hudbesvär
 •  Skada/sårskada
 •  Smärta i knä eller fot
 •  Smärta i nacke/skuldra/axel
 •  Smärta i rygg
 •  Urinvägsbesvär
 •  Ögonbesvär
 •  Öronbesvär

Du bokar, ombokar och avbokar din tid hos Lättakuten här

På Lättakuten kan vi INTE behandla utredningar för långvariga besvär samt önskemål om sjukskrivning eller remiss. Vi hänvisar dig till en förplanerad läkartid på vårdcentralen i stället, detta för att du ska få bästa möjliga bedömning. För tidsbokning ring 042-617 62 00 eller boka en tid via 1177.

Läkarmottagning

Hos oss träffar du läkare med bred kunskap om de flesta problem som rör sjukdom och hälsa. Du eller ditt barn kan bland annat få hjälp med sjukdomar, skador, allergi, smärta, psykisk hälsa och levnadsvanor.

Om det behövs kan du få remiss till andra specialister inom vården.

Psykosocial mottagning

På vår mottagning kan du träffa en psykolog. Det kan till exempel handla om:

 • Krisreaktion
 • Relationsproblem
 • Oro/ångest
 • Depression
 • Missbruk

Vid första samtalet gör vi en bedömning angående ditt psykiska tillstånd. Tillsammans bestämmer vi hur vi går vidare för att hjälpa dig att må så bra som möjligt i din vardag.

Tidsbokning sker över telefon på 042-617 62 00 eller via 1177.

Kognitiv beteendeterapi på nätet (IKBT)
Hos oss kan du få kognitiv beteendeterapi via internet (IKBT). Då kan du ta del av en KBT-behandling var och när det passar dig. Du följer ett program under cirka åtta veckor, där du får uppgifter och övningar som du utför på egen hand. Under behandlingen har du digital kontakt med din KBT-terapeut.

Läs mer om KBT på nätet via 1177.

Rehabkoordinator

På vår mottagning erbjuder vi kontakt med rehabkoordinator som arbetar i team med läkare och rehabpersonal

Rehabkoordinatorns uppgift är att koordinera olika insatser kring dig som är eller riskerar att bli sjukskriven.

​Rehabkoordinatorn hjälper dig med:

 • Rehabiliteringsbehov
 • Vi samarbetar i teamet och med dig, tillsammans kommer vi fram till en plan för din rehabilitering.
 • Vi samordnar kontakter med olika myndigheter; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och arbetsgivare.

Tidsbokning sker över telefon på 042-617 62 00 eller via 1177.

Provtagning

Bokning för provtagning sker antingen via 1177 eller genom att ringa vår växel 042-617 62 00 (knappval 2). Tiderna är mellan 07:40-08:50. Vi har ingen möjlighet att erbjuda Drop-in för provtagning.

Vaccination

Bokning av vaccin mot säsongsinfluensa och Covid sker via 1177 eller genom att ringa 042-617 62 00. Är du 65 år eller äldre, boka din tid via e-tjänsterna eller telefon. Är du yngre än 65 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk, boka din tid genom att ringa in till oss.

Vaccination mot säsongsinfluensa är gratis för dig som är 65 år eller äldre, eller har ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Om du vill boka tid för vaccination mot covid-19, gå in och titta hur många doser du ska ha och hur lång tid det ska gå mellan varje dos. Nedan kan du läsa mer om vilken rekommendation som gäller för dig just nu.

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig? – 1177

Äldremottagning

Ring 042-617 62 02
Telefontid: vardagar kl. 13.00-15.00

Övriga tider är du välkommen att ringa vårt vanliga nummer: 042-617 62 00

Vem är det för?
Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss på Garnisonsgatans Vårdcentral är välkommen till vår äldremottagning. Här kan vi erbjuda dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård.

Kontakta oss gärna för ett inledande samtal. Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person här på mottagningen.

På äldremottagningen erbjuder vi:

 • Telefonrådgivning av distriktssköterska.
 • Läkemedelsgenomgång
 • Förskrivning av hjälpmedel, t ex vid inkontinens.
 • Individuell vårdplanering.
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.