Tillbaka till Doktor.se

Vårt utbud

Astma/Kol-mottagning

Du som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma är välkommen till vår astma- och KOL-mottagning. Här hjälper vår astma/KOL-sköterska dig med spirometri eller andra lungfunktionskontroller. Du kan även få hjälp med teknikgenomgång av din inhalator eller annan medicin rörande lungorna om du känner dig osäker. Sköterskan arbetar i samråd med läkare.

Arbetsterapi

På arbetsterapin arbetar vi utifrån dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Vi kommer gemensamt fram till lämplig åtgärd utifrån dina behov och önskemål.

Vi samarbetar vilket innebär att du har en aktiv roll gällande din rehabilitering. Alla besök (inklusive utprovning och lån av hjälpmedel) kostar 100 kronor och ingår i högkostnadsskyddet.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Hjälpmedel
 • Bostadsanpassning och fallrisköversyn
 • Minnesutredning och bedömning vid minnessvårigheter
 • Handrehabilitering
 • Aktivitets bedömning
 • RehabcoachingSkicka förfrågan om arbetsterapi via e-tjänster på 1177 alternativt ring direkt på 0346-45 40 14.
BVC

Att få barn är en av de största förändringarna i livet. Vi på BVC finns här för er och ger stöd och råd i ert föräldraskap. Till oss kan ni vända er med olika frågor, allt ifrån funderingar kring hälsa till problem i vardagen.

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar ett hembesök då ni kommit hem från BB där vi i lugn och ro kan svara på frågor och prata om första tiden hemma med ert barn.

Under åren som följer (0-6 år) får ni möjlighet till hälsoundersökningar, vaccinationer, stöd och råd vad gäller amning/flaskmatning, sömn, mat och hälsa.

Samtliga besök samt vaccinationer på BVC är kostnadsfria.
Vi har kontakt med förskolor och samarbetar även med andra specialister inom barns hälsa och utveckling.

Om barnet blir sjukt ska ni i första hand vända er till vår läkarmottagning men ni är givetvis välkomna att ringa oss på BVC för rådgivning.

Tidsbokade besök: måndag – fredag
Telefontid: måndag – fredag 8.30 – 9.30

Telefon BVC: 0346-45 40 30

För barn listade hos oss på Vårdcentralen som också ska byta BVC till vår BVC-mottagning behövs en BVC-blankett fyllas i. Detta för att föra över pappersjournalerna. Blankett finns att hämta hos oss på Skreavägen 15 alternativ ladda ner filen här

Läkarmottagning

På vår läkarmottagning får du träffa våra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi tror på kontinuitet och jobbar aktivt med att du ska få träffa samma läkare. Till läkarmottagningen kan du söka vid akuta besvär samt för utredning och bedömning av dina besvär.

Distriktsköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen bedömer vi ditt vårdbehov och ser till att du får den hjälp som du behöver. Vi har ett nära samarbete med våra övriga kollegor här på vårdcentralen.

På vår mottagning kan vi bl a hjälpa dig med:

 • Sårvård och omläggningar
 • Suturtagning
 • Blodtryckskontroll
 • Bedömning av utslag och eksem
 • Injektioner, infusioner
 • Bedömning och inkontinenshjälpmedel
 • Katetervård
 • Ögon- och öronbesvär
 • Vaccinationer
 • Hälsorådgivning, bla avseende vikt, kost, motion och tobak
 • Förskrivning av vissa receptbelagda läkemedel

Vi har även specialistutbildade sjuksköterskor inom diabetes och astma/KOL. Vid frågor och tidsbokning gällande detta vänligen kontakta oss per telefon.

Diabetesmottagning

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. På vår diabetesmottagning kan du som har diabetes få hjälp med rådgivning och behandling. Vi följer dig med regelbundna årskontroller hos både läkare och diabetessköterska som arbetar i samråd med varandra. Vår diabetessköterska hjälper dig med allt från kostråd till mediciner.

Laboratorium

Vi har Drop-in till laboratoriet måndag-torsdag kl. 08.00-11.00 och 13.00-16.00, fredag 08.00-11.00.

För PK-provtagning (Waran) vill vi att du kommer kl. 08.00-11.00.

Vi hjälper även till med provtagning från sjukhus eller annan mottagning.

Har du remiss för EKG och blodtrycksmätning inför operation.

Fysioterapimottagning

Till Husläkarna Falkenbergs fysioterapimottagning är du välkommen att söka för bedömning, behandling och rådgivning. Fysioterapi är till för dig som drabbats av en akut skada/smärta, överbelastning, långvarig värk eller ledsjukdom. Vi hjälper dig även med rehabilitering efter operation. Vi behandlar såväl vuxna som barn.

Våra fysioterapeuter är utbildade inom ortopedisk medicin (OMI/OMT), McKenzie, Akupunktur, Dry needling, Axelrehabilitering, idrottsmedicin.

Fysioterapeuterna lägger alltid upp en individuell plan för just dig. All fysioterapeutisk behandling utförs i våra egna lokaler på Husläkarna Falkenberg, där vi även har tillgång till träningslokal. Till oss kan du söka direkt, utan remiss.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Utprovning av individuellt träningsprogram
 • Råd/strategier
 • Ledmobilisering/manipulation
 • Neuromuskulär träning
 • Nervmobilisering
 • Akupunktur
 • Djupgående tvära friktioner
 • Artrosskola (För info om kursstart kontakta fysioterapimottagningen)
 • Utprovning av hjälpmedel bla. TENS
 • Behandling av graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta
 • Ergonomisk rådgivning
 • Idrottsskador
Vaccinationsmottagning

Till vår vaccinationsmottagning kan du komma för vaccination och råd inför utlandsresa.

En del vaccinationer ska upprepas med olika intervall. Därför bör du ta kontakt med oss i god tid inför din resa, gärna minst 2 månader innan du reser.

Vi kan också erbjuda vaccin mot säsongsinfluensa, pneumokockvaccination (lunginflammation) och fästingencefalit – TBE.

Vi ser även över grundskyddet mot stelkramp, difteri och polio.

Psykologmottagning

På Husläkarna Falkenberg har du alltid möjlighet att komma i kontakt med en psykolog. Vårt mål är att det ska vara enkelt att få prata med någon och därför behöver du ingen remiss till psykolog. Önskar du komma i kontakt med en psykolog kan du antingen höra av dig till mottagningen via 1177, per telefon eller efterfråga detta i samband med annat besök på mottagningen.

I första hand jobbar vi utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Focused acceptance and commitment therapy (FACT). KBT är en strukturerad samtalsbehandling med fokus på beteendeförändringar. FACT är en form av korttidsterapi där fokus i första hand ligger på att börja ta små steg i rätt riktning.

Som psykolog kan jag bla hjälpa dig med:

 • Nedstämdhet, depression
 • Ångest och oro
 • Sorg, kris eller trauman
 • Smärtproblematik
 • Stressrelaterad svårigheter
 • Sömnbesvär
Rehabilitering

Vi på Husläkarna Falkenberg arbetar tillsammans för att stötta och hjälpa dig att återfå ditt dagliga liv. Du kan träffa läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, psykolog och/eller arbetsterapeut. Från oss kan rehabiliteringen bestå av att få information för ökad medvetenhet för att klara egna ändringar, åtgärd som medicinering, träning, hjälpmedel, anpassningar och/eller samtal.

Vårt mål är att du ska uppnå ditt mål.

I vårt rehabteam ingår: rehabsamordnare, läkare, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi samverkar en gång per vecka, då diskuterar vi kring lämpliga åtgärder för att kunna upprätta en plan för hur din situation skall leda till arbete.

Rehabsamordnare
På Husläkarna Falkenberg har vi en rehabsamordnare som arbetar för att ge dig som är eller riskerar att bli sjukskriven stöd för att komma tillbaka i arbete. Du har en aktiv roll där jag kan stötta dig i din situation via samtal, kontakt med vården och kontakt med externa aktörer som arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.

Du når mig på 0346-45 40 14 alternativt marie.johansson@huslakarnafalkenberg.se.

 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.