Katarina Bangata Clinic logo-Mobile-1Doktor.se

Vårt utbud

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss på Doktor.se Katarina Bangata är välkommen till vår äldremottagning. Här kan vi erbjuda dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård.

Kontakta oss gärna för ett inledande samtal. Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person här på mottagningen.

På äldremottagningen erbjuder vi:

  • Telefonrådgivning av distriktssköterska

  • Läkemedelsgenomgång

  • Hälsosamtal med distriktssköterska/sjuksköterska angående t ex kost och motion

  • Förskrivning av hjälpmedel, t ex vid inkontinens

  • Planerade hembesök av sjuksköterska och läkare vid behov

  • Individuell vårdplanering

  • Demensutredning