Doktor.se

Vårt utbud

Vi tar emot listade patienter som är 18 år eller äldre. Ring vårdcentralen eller lyft önskemål om psykologbesök med din behandlare under besök på vårdcentralen för inbokning av tid.

Hur går det till?
Du kallas först till ett kortare bedömningssamtal hos en av våra psykologer. Syftet är att göra en bedömning av din situation och behov för att ni ska kunna skapa en plan för lämplig insats. Under insatserna arbetar du tillsammans med psykologen för att hitta strategier och verktyg för hur du kan hantera utmaningarna på ett mer hjälpsamt sätt.
Behandlingen kan efter bedömning utgöras av individuell behandling och rådgivning. Vi erbjuder också kurser, internetbaserad KBT, föreläsningar, workshops och gruppbehandlingar.