Doktor.se

Vårt utbud

Här får du som förälder stöd kring barnets hälsa och vägledning i ditt föräldraskap. Utan kostnad tar vi hand om ditt barns utveckling från födsel till skolstart. Vi följer det nationella BHV-programmet erbjuder vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet.