Doktor.se

Vårt utbud

Utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer jobbar vi gemensamt med prevention och behandling gällande alkohol, fysisk aktivitet, mat och tobak. För dig som önskar bättre kontinuitet i vardagen och ökad livskvalité har vi utbildad personal som kan stötta dig i din livssituation. Fyller du 40, 50 eller 60 år erbjuder vi även en kostnadsfri hälsoundersökning där du får en överblick av din livsstil och förbättringsområden. Genom att förebygga sjukdom kan vi öka ditt välbefinnande! Tveka inte att kontakta:

Fysioterapeut

-Rådgivning och behandling vid ryggskott, artros och rehabilitering efter skada
-Bistår dig som vill förbättra, underhålla eller återställa funktionsförmågan med individanpassad planering av fysisk aktivitet och förskrivning av hjälpmedel för alla åldrar
-Akupunktur, tens och massagebehandling

 

Dietist

-Hjälper dig med nutritionssvårigheter
-Kan vid behov ordinera och förskriva kosttillägg eller sondnäring
-Råd och stöd vid nedsatt aptit, tugg- och sväljsvårigheter och funktionsnedsättning