Doktor.se

Vårt utbud

Här får du hjälp av våra kvalificerade sjuk- och distriktssköterskor med bland annat:
-Diabetes
-Inkontinens
-Astma/kol
-Omläggningar
-Kateterbyte
-Vaccinationer och injektioner
-Suturtagning
-Blodtryckskontroller