Doktor.se

Vårt utbud

På arbetsterapin arbetar vi utifrån dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Vi kommer gemensamt fram till lämplig åtgärd utifrån dina behov och önskemål.

Vi samarbetar vilket innebär att du har en aktiv roll gällande din rehabilitering. Alla besök (inklusive utprovning och lån av hjälpmedel) kostar 100 kronor och ingår i högkostnadsskyddet.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Hjälpmedel

  • Bostadsanpassning och fallrisköversyn

  • Minnesutredning och bedömning vid minnessvårigheter

  • Handrehabilitering

  • Aktivitets bedömning

  • RehabcoachingSkicka förfrågan om arbetsterapi via e-tjänster på 1177 alternativt ring direkt på 0346-45 40 14.