Doktor.se

Vårt utbud

Du som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma är välkommen till vår astma- och KOL-mottagning. Här hjälper vår astma/KOL-sköterska dig med spirometri eller andra lungfunktionskontroller. Du kan även få hjälp med teknikgenomgång av din inhalator eller annan medicin rörande lungorna om du känner dig osäker. Sköterskan arbetar i samråd med läkare.