Doktor.se

Vårt utbud

På distriktssköterskemottagningen bedömer vi ditt vårdbehov och ser till att du får den hjälp som du behöver. Vi har ett nära samarbete med våra övriga kollegor här på vårdcentralen.

På vår mottagning kan vi bl a hjälpa dig med:

 • Sårvård och omläggningar

 • Suturtagning

 • Blodtryckskontroll

 • Bedömning av utslag och eksem

 • Injektioner, infusioner

 • Bedömning och inkontinenshjälpmedel

 • Katetervård

 • Ögon- och öronbesvär

 • Vaccinationer

 • Hälsorådgivning, bla avseende vikt, kost, motion och tobak

 • Förskrivning av vissa receptbelagda läkemedel

Vi har även specialistutbildade sjuksköterskor inom diabetes och astma/KOL. Vid frågor och tidsbokning gällande detta vänligen kontakta oss per telefon.