Doktor.se

Vårt utbud

På Husläkarna Falkenberg har du alltid möjlighet att komma i kontakt med en psykolog. Vårt mål är att det ska vara enkelt att få prata med någon och därför behöver du ingen remiss till psykolog. Önskar du komma i kontakt med en psykolog kan du antingen höra av dig till mottagningen via 1177, per telefon eller efterfråga detta i samband med annat besök på mottagningen.

I första hand jobbar vi utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Focused acceptance and commitment therapy (FACT). KBT är en strukturerad samtalsbehandling med fokus på beteendeförändringar. FACT är en form av korttidsterapi där fokus i första hand ligger på att börja ta små steg i rätt riktning.

Som psykolog kan jag bla hjälpa dig med:

  • Nedstämdhet, depression

  • Ångest och oro

  • Sorg, kris eller trauman

  • Smärtproblematik

  • Stressrelaterad svårigheter

  • Sömnbesvär