Doktor.se

Vårt utbud

Vi på Husläkarna Falkenberg arbetar tillsammans för att stötta och hjälpa dig att återfå ditt dagliga liv. Du kan träffa läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, psykolog och/eller arbetsterapeut. Från oss kan rehabiliteringen bestå av att få information för ökad medvetenhet för att klara egna ändringar, åtgärd som medicinering, träning, hjälpmedel, anpassningar och/eller samtal.

Vårt mål är att du ska uppnå ditt mål.

I vårt rehabteam ingår: rehabsamordnare, läkare, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi samverkar en gång per vecka, då diskuterar vi kring lämpliga åtgärder för att kunna upprätta en plan för hur din situation skall leda till arbete.

Rehabsamordnare
På Husläkarna Falkenberg har vi en rehabsamordnare som arbetar för att ge dig som är eller riskerar att bli sjukskriven stöd för att komma tillbaka i arbete. Du har en aktiv roll där jag kan stötta dig i din situation via samtal, kontakt med vården och kontakt med externa aktörer som arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.

Du når mig på 0346-45 40 14 alternativt marie.johansson@huslakarnafalkenberg.se.