Katarina Bangata Clinic logo-Mobile-1Doktor.se

Vårt utbud

Fråga efter hälsosamtal hos sjuksköterska när du kontaktar eller besöker oss. Vi vill hjälpa dig att leva ett ännu sundare liv!

På vår hälsomottagning får du träffa en sjuksköterska för motiverande samtal kring:

  • Mat

  • Motion (fysioterapi)

  • Alkohol

  • Tobak (rökavvänjning)

  • Vid behov mäts blodtryck, längd, vikt, BMI samt midjemått

Frikort gäller.