Katarina Bangata Clinic logo-Mobile-1Doktor.se

Vårt utbud

Det psykosociala teamet på Doktor.se Katarina Bangata vårdcentral finns här för att hjälpa dig genom olika psykologiska problem och händelser, med en helhetssyn på människan. Ofta kan psykiska besvär ta sig uttryck i kroppsliga besvär och tvärtom. Vi tar emot frågeställningar som rör din psykiska hälsa och åtgärder kan vara alltifrån egenvård och självhjälp, psykoedukation, stödsamtal och rådgivning.