Katarina Bangata Clinic logo-Mobile-1Doktor.se

Vårt utbud

Vi erbjuder covid-19-vaccination för allmänheten i Stockholm på uppdrag av Region Stockholm. Vaccineringen sker enligt den turordning som är fastställd av regionen och är kostnadsfri.

Vaccination mot Covid-19
Vi erbjuder covid-19-vaccination för allmänheten i Stockholm på uppdrag av Region Stockholm.

Vaccination mot influensa/pneumokocker
Är du född 1958 eller tidigare, är gravid eller har ökad risk att bli allvarligt sjuk av influensan?
Från den 7 november har du förtur till vaccination mot influensan. Vi kommer ha Drop-in på måndagar kl 15-16,30 för den årliga influensakampanjen. Vaccinationen är kostnadsfri för dig som tillhör ovanstående grupper.