Doktor.se

Vårt utbud

Utredning och uppföljning av diabetes mellitus görs hos en specialiserad diabetessköterska.