Doktor.se

Vårt utbud

Du kan boka tid till exempel för blodtrycksmätningar, såromläggningar, vaccinationer, injektioner, utprovning av inkontinenshjälpmedel samt kompressionsstrumpor.