Doktor.se

Vårt utbud

Vår arbetsterapeut Linda finns här för att hjälpa dig med utprovning/beställning av hjälpmedel såsom rollator, toalettsitsförhöjning med mera.

Även bostadsanpassningar vid behov. Efter skador i händer följer arbetsterapeuten upp och hjälper till med träning för att återfå funktionen. När det finns behov av minnesutredning gör arbetsterapeuten även minnestestning.