Doktor.se

Hur går det med pandemin?

8 April, 2022 ・ 2 min
Medicinskt granskad

Är pandemin över? Kan vi umgås riskfritt med släkten under vårens högtider? Här finns en sammanställning av läget just nu och vad som gäller.

Pandemin är inte över. Antalet bekräftade fall av covid-19 har gått ner, men mörkertalet är stort eftersom allmänheten inte längre erbjuds tester. Positivt är att antalet nyinläggningar på intensivvårdsavdelningar har minskat, och likaså har antalet avlidna i covid-19 slutat att öka. Så även om smittspridning fortfarande pågår får den inte lika allvarliga följder.

Covid-19 har också klassificerats om och anses inte längre vara en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det är dock fortfarande en anmälningspliktig sjukdom, och smittspårning fortsätter att genomföras i sluten vård och omsorg för att skydda personer med hög risk att bli allvarligt sjuka.

Rekommendationer som fortsätter att gälla

  • Fortfarande viktigt att vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som är 12 år eller äldre att vaccinera sig, och ta sina påfyllnadsdoser av vaccin. Påfyllnadsdoserna behövs för att bibehålla ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

  • Stanna hemma om du är sjuk. Om du har symtom som kan vara covid-19 ska du fortsätta att vara noga med att stanna hemma och undvika kontakt med andra. Det gäller även om du har tagit ett självtest som är negativt.

  • Ovaccinerade rekommenderas att vara försiktiga. Alla som inte har vaccinerat sig rekommenderas att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade löper större risk att bli allvarligt sjuka, och den risken ökar med stigande ålder.

  • Testning av personal och patienter i vård och omsorg. De som arbetar i vård och omsorg, de som vårdas på sjukhus och de som är omsorgstagare rekommenderas fortsatt att testa sig.

Vad gäller inför vårens högtider?

Under våren väntar flera högtider då många gärna umgås med släkt och vänner. Påsken står för dörren och ramadan pågår för fullt. Efter två år med pandemi kan längtan vara stor efter att äntligen kunna fira tillsammans över generationsgränserna. Det finns inte längre några allmänna rekommendationer för sammankomster, utan det är upp till var och en att göra en egen bedömning av risken för smittspridning. Generellt rekommenderas särskild försiktighet för personer som är ovaccinerade, och den som har sjukdomssymtom bör stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
8 April, 2022