Doktor.se

Postcovid – fler kvinnor blir långtidssjuka av corona

23 September, 2021 ・ 2 min

De flesta som får covid-19 blir friska igen, men en del personer drabbas av långdragna symtom, så kallad postcovid. Vanliga besvär är extrem trötthet och andningssvårigheter. Enligt statistik från Socialstyrelsen drabbar postcovid fler kvinnor än män.

Socialstyrelsen har kartlagt hur många som drabbats av postcovid i Sverige fram till juni 2021. Av 11 000 som fått diagnosen var 65 procent kvinnor. Det är troligt att ännu fler personer har besvär, men att de ännu inte registrerats med den diagnoskod som Socialstyrelsen undersökt.

Vanliga symtom vid postcovid

De flesta som får covid-19 blir friska igen efter några veckor. Men en del personer drabbas av långdragna eller sent tillkomna symtom efter att ha haft corona, så kallad postcovid. Symtombilden vid postcovid skiljer sig mycket från person till person, men exempel på vanliga symtom är

  • Fatigue, extrem trötthet

  • Hjärntrötthet och svårigheter med minne och koncentration

  • Påverkad andning, svårigheter att andas

  • Besvär med lukt- och smaksinnet

  • Smärta

  • Hjärtklappning

  • Sömnproblem

  • Feber

  • Yrsel och illamående

  • Depression och ångest

Regionala skillnader i vård utreds

Postcovid är en ny sjukdom, och kunskapen om vilken behandling och rehabilitering som ger bäst nytta är under uppbyggnad. Sjukdomen ger en rad olika symtom, och skiljer sig från individ till individ, vilket gör den än mer komplex att behandla. Det är också en sjukdom som tillkommit under en period då vården är hårt pressad på grund av pandemin.

Patientorganisationen för personer som drabbats av postcovid, Svenska Covidföreningen, har larmat om att vården för personer med postcovid är ojämlik i landet. Regeringen har nu tillsatt en utredning för att kartlägga om det finns skillnader i den vård som erbjuds i olika delar av landet.

Socialstyrelsen har nyligen tagit fram ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, för att ge underlag för att bättre kunna välja lämpliga insatser vid de olika symtom som kan uppkomma. I kunskapsstödet lyfts vikten av att personer med postcovid ska erbjudas ett strukturerat omhändertagande, och samordnade insatser från olika professioner inom vården utifrån sina unika behov. Personer som drabbats av postcovid vänder sig i första hand till sin vårdcentral, och kan sedan om det behövs föras över till specialistvård.

Läs mer om postcovid här.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
23 September, 2021