Doktor.se

Rädda liv genom att registrera dig som organdonator

12 November, 2021 ・ 3 min

Under Donationsveckan minns och hedrar vi de personer som räddat andras liv genom organdonation. Vi uppmanar också alla att överväga att bli donatorer, och uttrycka sin vilja i donationsregistret. I Sverige är de flesta positiva till att donera organ och vävnader, men bara 2 av 10 har anmält detta i Donationsregistret.

I Sverige råder stor brist på organ och vävnader som kan användas för transplantation. Köerna för transplantation växer ständigt, och många hinner dö i väntan på en transplantation. Många i Sverige är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men de flesta har missat att de själva kan underlätta för anhöriga genom att uttrycka sin önskan i donationsregistret. Under Donationsveckan går alla vårdgivare samman för att uppmärksamma donationer. Som en viktig del i detta uppmanar vi alla att ta ställning och överväga att bli donator och att anmäla sig i registret. Det tar bara några minuter.

Här är några vanliga frågor och svar om organ- och vävnadsdonation.

Varför behövs fler donatorer?

Organtransplantation är en behandling som räddar livet på svårt sjuka. Varje år dör någonstans mellan 30 och 50 personer i väntan på en organtransplantation. En förutsättning för att kunna genomföra transplantationer är att människor är villiga att donera sina organ och vävnader efter sin död. En donator kan rädda livet på upp till åtta människor.

Vilka organ och vävnader kan doneras?

Organ som kan doneras i Sverige är

  • njurar

  • lever

  • lunga

  • hjärta

  • tunntarm

  • bukspottkörtel.

Det är också möjligt att donera vävnader, vilket kan ge bättre hälsa och ökad livskvalitet för svårt sjuka. Vävnader som kan doneras är till exempel:

  • hornhinnor (från ögonen)

  • hjärtklaffar

  • benvävnad

  • hud

Hur går en donation till?

Om du drabbas av en olycka eller blir svårt sjuk kommer sjukvården göra allt för att försöka rädda ditt liv. Om ditt liv inte går att rädda, och den livsuppehållande behandlingen inte hjälper, kan frågan om att donera dina organ bli aktuell. Vårdpersonalen kommer då att söka i donationsregistret och prata med dina närstående.

Om det finns samtycke till donation kan en donationsoperation ske, då donerade organ och vävnader tas till vara. Efteråt syns bara ett hopsytt operationssår, och kroppen görs i ordning på vanligt sätt. Det finns möjlighet för de närstående att se kroppen för att ta ett sista farväl, inget av detta påverkas. Därefter sker begravning på vanligt sätt.

Varför behöver jag själv fylla i registret?

Om du dör och ingen vet hur du ställer dig till att donera dina organ och vävnader så är det upp till dina närstående att försöka tolka vad du hade velat och fatta ett beslut. Det kan lägga en stor press på anhöriga, och vara ett svårt beslut att fatta. Du kan underlätta för dina efterlevande genom att själv uttrycka din vilja i donationsregistret. Då står det klart vad du önskar ska ske.

Vem får anmäla sig i donationsregistret?

Alla kan ta ställning och registrera sig. Det gäller oavsett ålder, eventuella sjukdomar eller levnadsvanor. För barn under 15 år är det förälder eller vårdnadshavare som anmäler till registret. Barn över 15 år kan anmäla själva om de har BankID.

Källa: Socialstyrelsen

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
12 November, 2021