Doktor.se

Så undviker du att barn far illa av gräl

27 Juli, 2021 ・ 4 min

Alla föräldrar bråkar då och då, både med varandra och med sina barn. När man blir osams, vad ska man tänka på? Paul Bergman är psykolog på Doktor.se och ger tips om vad du kan tänka på för att barn inte ska fara illa av gräl.

Vad ska föräldrar som är osams tänka på tycker du?

Hur underligt det än kan låta är det viktigt att försöka vara omtänksam och juste även när ni bråkar och är oense. Rollen som förälder kommer alltid i första rummet, främst då barn är helt och fullt beroende av hur deras föräldrar mår och agerar mot varandra och dem själva. Så klart mår föräldrar inte alltid bra och kan råka i gräl med varandra. Tänk då på att era barn är hänvisade till er, även om de är lite äldre är de känslomässigt bundna till er. Barn tar normalt skada av att någon av föräldrarna beter sig illa eller blir illa behandlad, du behöver därför pausa och ge dig själv tid att återfå självkontrollen när känslorna är alltför stormiga. Gå gärna en runda i kvarteret!

Hur ska man göra om man ändå bråkat?

Ett uppjagat och häftigt gräl kräver en hel del reparationsarbete med förklaringar och lugnande ord för att barnen skall känna sig trygga. Dessutom behöver ni bemöta varandra på det sätt ni önskar att era barn skall göra, det är ni som är rollmodell för vuxenheten. Så det finns goda skäl att tillsammans ha en plan för och hur och när diskussioner och oegentligheter tas upp. Och kom ihåg, det händer nästan aldrig att en hetsig diskussion ger önskvärt resultat för någon part!

Vad bör föräldrar tänka på när de bråkar med sina barn?

Det är oundvikligt att då och då bråka med sina barn. I en nära relation, som den med barn, sker hela tiden små misstag både från förälderns och barnets sida. Det viktiga ligger i att kunna reparera det som gått snett och fel. För att barn skall kunna lära sig det, behöver de vuxna föregå med gott exempel. Och kom ihåg att en av er, det vill säga du eller ditt barn, aldrig kan få helt rätt. Du kan ha rätt i sak men ditt barn har också rätt till sina känslor. Med äldre barn kan det också vara viktigt att förhandla och diskutera sig fram till en lösning.

Föräldrar behöver också undvika att tillrättavisa sina barn när de är allt för upprörda eller i obalans. Och när barn begår misstag behöver de vanligtvis hjälp att förstå vad som gick fel och hur de kan göra i stället. I slutändan behöver barnet få känna sig respekterat och omtyckt.

För att bråk och oenigheter inte helt skall ta överhanden och färga av sig på relationen behöver föräldrar också uppmärksamma den goda sidan hos barnet och relationen. Att då och då uppmärksamma hur du själv visar att du tycker om ditt barn och hur barnet visar hur det tycker om dig kan vara en bra uppmärksamhetsövning. Och barn som känner sig omtyckta har mycket lättare att lyssna och ta till sig råd och tillrättavisningar.

Psykologens råd:

  • Föräldrarollen: Att vara förälder är kanske det viktigast du gör och är. Du har en annans liv i dina händer! Och dina barn kan inte ”byta” för att du och din partner bråkar.

  • Visa omtänksamhet: Försök att ha en moralisk kompass även vid gräl och bråk.

  • Ge dig tid att förklara: Se alltid till att era barn får en begriplig förklaring, av någon som är någorlunda sansad och lugn, om vad bråket och grälet handlar om.

  • Undvik att gräla när du är alltför upprörd: Barn tar skada av att någon av deras föräldrar beter sig aggressivt mot sin partner. Gå gärna undan en stund tills du återfått självkontrollen.

  • Reparera misstag: Kom ihåg att reparera dina egna misstag och be om ursäkt när du själv inser att du tagit i för mycket eller gjort fel i relation till ditt barn. Hjälp även barnet att reparera sina misstag genom att förklara eller visa hur man gör så att ditt barn i slutändan känner sig kompetent och accepterat och kan göra bättre nästa gång.

  • Uppmärksamma den goda sidan av er relation: Barn som känner sig omtyckta och accepterade har mycket lättare att ta till sig råd och tillrättavisningar. Fundera därför på hur du visar att du tycker om ditt barn och hur barnet visar att det tycker om dig.

  • Du är förebild: Som vuxen och förälder är du förebild för hur vuxenheten skall gå till.

  • Ha en gemensam plan: du och din partner kan ha en överenskommelse om när och var ni bråkar och diskuterar.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
27 Juli, 2021