Doktor.se

Studier visar organskador hos långtidssjuka i covid-19

18 December, 2020 ・ 2 min
Medicinskt granskad

En växande grupp personer har drabbats av långvariga symtom efter covid-19. Nu finns fler och fler studier som visar hur sjukdomen kan ge skador på lungor och andra organ.

Forskningen kring de skador som långtidssjuka i covid-19 drabbats av är ännu i sin linda. Just nu pågår en kartläggning av forskningsläget, och det är Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) som håller i den. Det pågår också flera internationella studier där forskare kommer att följa ett stort antal patienter under lång tid för att analysera hur sjukdomen utvecklar sig.

Symtom som ofta beskrivs hos långtidssjuka är

  • uttalad trötthet (fatigue)

  • andfåddhet

  • hosta

  • hjärtklappning

  • försämrat luktsinne

Andra symtom som rapporteras är bröstsmärtor, mag- och tarmbesvär, muskel- och ledvärk, viktnedgång, hudförändringar och sänkt livskvalitet. Det rapporteras även skador på inre organ, framför allt skador på hjärtmuskeln, ärrvävnad i lungor och påverkan på hjärnan. Personer som haft allvarliga symtom av covid-19 har också visat symtom på depression, ångest och posttraumatisk stress.

Symtom bekräftas av kliniska studier

Vissa av de symtom som patienter beskriver kan nu också bekräftas av kliniska studier, där forskare kunnat se hur kroppsliga funktioner påverkats. Ett exempel är att hos patienter som beskrivit symtom som huvudvärk har forskare kunnat påvisa förändringar i hjärnan.

En annan förändring som kunnat bekräftas är lungpåverkan, bland annat försämrad lungfunktion och lungskador. I studier av påverkan på hjärta och kärl kunde forskare se att det fanns hjärtmuskelinflammation, ärrbildning (fibros) och påverkan på höger kammare.

Kronisk trötthet

Trötthet är ett av de symtom som kan dröja kvar länge efter covid-19. Därför finns en farhåga att pandemin kan leda till att flera kommer att drabbas av kroniskt trötthetssyndrom. Det är ett tillstånd som är vanligast hos kvinnor och som ofta kan uppstå i 30–40 års ålder, inte sällan i samband med en infektion.

Det finns många patienter som beskriver en långvarig trötthet efter covid-19 som påminner om kroniskt trötthetssyndrom. Det finns också studier av ett annat coronavirus, det som gav upphov till SARS, som bekräftar att dessa patienter hade ihållande trötthet, muskelvärk, depressioner och sömnstörningar i lång tid efter infektionen, I en studie där forskare följde personer som haft SARS i fyra år konstaterades att 40 procent hade kronisk trötthet.

Det är ännu oklart hur länge långvariga symtom efter covid-19 håller i sig. En viktig del är därför det arbete som nu pågår för att kartlägga de långvariga symtomen.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
18 December, 2020