Doktor.se

Vad är skillnaden mellan olika covid-19 vaccin?

12 Februari, 2021 ・ 6 min
Medicinskt granskad
Vad är skillnaden mellan olika covid-19 vaccin?

I Sverige finns det tre godkända vaccin mot covid-19. Ett från Pfizer/Biontech, ett från Moderna och ett från AstraZeneca/Oxford University. Är det någon skillnad mellan dem? Här finns en sammanställning av det vi vet i nuläget, den 12:e februari 2021.

Enligt WHO finns mer än 200 vaccinkandidater under utveckling. Drygt 60 av dessa testas eller har testats i kliniska prövningar, det vill säga på människor. Tre vaccin är godkända, och ytterligare två vaccin håller på att granskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

De vaccin som nu är godkända kommer från Pfizer/Biontech, Moderna och AstraZeneca/Oxford University. De två första är så kallade mRNA-vaccin och inriktade på att skapa en möjlighet för kroppens immunförsvar att reagera mot spike-proteinet (S-proteinet) som finns på ytan av SARS-CoV-2. Därigenom skapas ett skydd mot covid-19. Den aktiva beståndsdelen i vaccinet, mRNA (messenger-RNA, budbärar-RNA), har kapslats in i ett fetthölje som består av lipidnanopartiklar, för att skyddas från att direkt brytas ner i kroppen och underlätta upptaget.

När mRNA tagits upp i våra celler fungerar det som ett recept med all information som behövs för vår kropp att själv tillverka S-proteinet, som är en mycket liten del av hela coronaviruset. Därigenom kan vår kropp sedan skapa ett immunsvar mot det. Det innebär att vi kan få ett skydd mot covid-19 utan att behöva ha infektionen. Materialet i vaccinet, den lilla strängen av mRNA bryts sedan ner i cellen och försvinner.

Vaccinet från AstraZeneca/Oxford University riktas också mot spike-proteinet, men använder sig av ett förkylningsvirus som bärare av det ”recept” i form av genetiskt material som kroppen behöver för att tillverka S-proteinet. Förkylningsviruset som används kan inte reproducera sig och kan därför inte orsaka sjukdom. Liksom för övriga vacciner tillförs kroppen en mycket liten del av coronaviruset – tillräckligt för att skapa ett immunsvar men inte nog för att ge en infektion. Materialet bryts sedan ner och försvinner.

Fakta om vaccin mot covid-19 från Pfizer/Biontech

Detta vaccin har studerats på 44 000 individer över 16 år som fått antingen vaccin eller placebo. Studierna visar att vaccinet hade 95 % skyddseffekt mot symtomatisk covid-19 (det vill säga covid-19 som gett symtom och med positivt PCR-test). Vaccinet hade också hög skyddseffekt i den delgrupp av de studerade personerna som hade ökad risk för svår sjukdom, till exempel de som var äldre eller hade olika riskfaktorer. Vaccinet ges intramuskulärt i två doser med tre veckors mellanrum, med full effekt sju dagar efter andra dosen.

Precis som alla läkemedel kan vaccin mot covid-19 ge biverkningar. De vanligaste biverkningar som rapporterades för vaccinet från Pfizer/Biontech var smärta på injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskelvärk. Det är biverkningar som är vanliga efter vilket vaccin som helst, till exempel vaccin mot årlig influensa eller TBE.

Ett fåtal rapporterade fall av överkänslighetsreaktioner (totalt 13 fall i gruppen som fick vaccin samt 6 fall i gruppen som fick placebo). Fyra personer i gruppen som fick vaccin fick en tillfällig perifer ansiktsförlamning, det vill säga svaghet i muskler i ansiktet på ena sidan. Det är inte klarlagt om dessa händelser hade med vaccinationen att göra. I samtliga fall gick symtomen tillbaka.

Fakta om vaccin mot covid-19 från Moderna

Vaccinet från Moderna har studerats på 30 000 individer över 18 år som fått antingen vaccin eller placebo. Studierna visar att vaccinet hade 94 % skyddseffekt mot symtomatisk covid-19 (det vill säga covid-19 som gett symtom och med positivt PCR-test). Även detta vaccin hade hög skyddseffekt bland personer med ökad risk för svår sjukdom. Vaccinet ges intramuskulärt i två doser med fyra veckors mellanrum, med full effekt upp till två veckor efter andra dosen.

De vanligaste biverkningarna var smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, det vill säga sådana biverkningar som är vanliga även efter andra vaccinationer som till exempel influensavaccin.

Även för detta vaccin rapporterades ett fåtal fall av överkänslighetsreaktioner (5 fall i gruppen som fick vaccin och 4 fall i gruppen som fick placebo). Likadant noterades tillfällig perifer ansiktsförlamning hos tre personer. Det är inte klarlagt om det hade med vaccinationen att göra.

Fakta om vaccin mot covid-19 från AstraZeneca/Oxford University

Vaccinet från AstraZeneca/Oxford University har studerats på 24 000 individer över 18 år som fått antingen vaccin eller placebo. Studierna visar att vaccinet hade 60 % skyddseffekt mot symtomatisk covid-19. En skillnad mot övriga godkända vaccin är att det var få studiedeltagare som var över 55 år. Alltför få för att kunna avgöra effekten hos personer över 55 år. Mer information väntas komma, eftersom det pågår ytterligare studier som inkluderar högre andel äldre. Vaccinet ges som en injektion intramuskulärt (i en muskel, oftast i överarmen). Det ges i två doser med 4 till 12 veckors mellanrum.

De vanligaste biverkningarna var smärta vid injektionsstället, allmän sjukdomskänsla och trötthet, huvudvärk, febrighet och frossa och illamående. Det är biverkningar som är vanliga efter en vaccination.

Liksom för övriga vaccin har ett fåtal fall av överkänslighetsreaktioner rapporterats i studierna.

Vaccin mot covid-19 – skiljer de sig åt?

Av det vi vet hittills är vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna likvärdiga, både vad gäller effekt och biverkningar. Vaccinet från Pfizer/Biontech är godkänt från 16 år, och vaccin från Moderna från 18 år. I praktiken har det just nu inte betydelse eftersom vaccin kommer att erbjudas till personer som är 18 år eller äldre. En annan skillnad är att vaccin från Pfizer/Biontech ges i två doser med tre veckors mellanrum, och det andra med fyra veckors mellanrum. Fullt skydd uppnås en vecka respektive två veckor efter andra dosen. Även om vaccinerna är likvärdiga ska de inte blandas, samma sort ska ges båda gångerna.

Vaccinet från AstraZeneca/Oxford University har lägre skyddseffekt, 60 procent. I studierna som ligger till grund för godkännandet var majoriteten av studiedeltagarna under 55 år. Därför saknas data gällande skyddseffekt för personer över 55 år. Det förväntas att vaccinet ger skydd även för äldre, men det är inte bevisat. På plussidan är det lättare att förvara och hantera eftersom det inte kräver förvaring i extrem kyla, utan normal kylskåpsförvaring. Det har en bra säkerhetsprofil, med milda till måttliga biverkningar som försvunnit inom några dagar. Även detta vaccin ges i två doser med 4–12 veckors mellanrum.

Vaccin mot covid-19, kan jag välja vilket jag vill ha?

Nej, du kan inte själv välja vaccin. Det finns en begränsad tillgång på olika vacciner, och du kommer erbjudas det som finns när det är aktuellt för dig att vaccineras.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
12 Februari, 2021