Doktor.se

Vanligt att känna sig uppgiven kring sex

18 Februari, 2022 ・ 5 min
Medicinskt granskad

Ett tillfredsställande sexliv är viktigt för hälsan, men problem kopplade till sexualitet är mycket vanligt. Vi ställde sju frågor till Rakel Kvassman, sexolog på Doktor.se Örestadskliniken i Malmö, som hjälper människor hitta sina vägar till sexuellt välbefinnande.

Vad kan man få hjälp med hos er?

Många känner sig vilsna eller uppgivna när sexlivet inte blir som de hoppats. Det är vanligt att gå runt och bära på de här tankarna själv, och det kan göra att problemen växer sig större. Vänta inte, utan sök i stället hjälp på en sexologmottagning. Då kan du få hjälp att på ett bekvämt sätt prata om det som berör sexuell hälsa och sexualitet. Här är exempel på frågeställningar du kan få hjälp med:

 • upplevelser av för lite eller för mycket lust

 • sexuella problem kopplade till sjukdom eller funktionsnedsättning

 • kommunikation rörande sexualitet i en parrelation eller flera

 • upphetsnings- och orgasmsvårigheter

 • smärtproblematik ex. vulvavestibulit och vaginism

 • erektionsproblem

 • snabb eller fördröjd utlösning

 • funderingar kring onani

 • tankar och bruk av porr

 • sexuell identitet och sexuella relationer

 • bena ut dina sexuella funderingar och hänvisa till rätt vårdgivare.

 Varför är sexlivet viktigt?

Idag vet vi att ett tillfredsställande sexliv har en central betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Det visar Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie från 2019, där det är tydligt att sexualiteten har ett stort egenvärde för människors liv och nära relationer. I kunskapsöversikten framkommer det att lite mer än hälften av Sveriges befolkning är nöjda med sitt sexliv, men en relativt stor andel upplever problem relaterade till sexualiteten.

Det är viktigt att komma ihåg att sexualiteten är individuell och kan ha vitt skilda betydelser för olika individer. Det kan vara en källa till njutning och glädje, men också något som orsakar stress oro och frustration. Vi påverkas också av normer och föreställningar om vad sex ska vara. Det vi vet är att sexuell hälsa och tankar kring sexualiteten berör en stor del av befolkningen och att det sker på olika sätt under olika perioder i livet.

Är det många som drar sig för att söka hjälp?

Sex kan för många upplevas som något privat och något man kanske inte pratar om med sina vänner eller kanske inte ens med sin eller sina sexuella partner. Därför kan det nog vara så att en del drar sig för att söka hjälp för sin sexuella problematik. Att sexuella svårigheter kan upplevas som svårare att prata om än andra problem innebär att alla instanser inom vården måste vara lyhörda inför dessa typer av frågeställningar så att individen kan få rätt hjälp.

Hur har pandemi-åren påverkat sexhälsan?

Pandemins påverkan på den sexuella hälsan är nog för tidigt att uttala sig om, men det finns sannolikt både positiva och negativa konsekvenser. Jag tror att pandemin kan ha påverkat sexuella hälsan på olika sätt för olika människor. Vi vet att pandemin har inneburit stor stress för många med tankar om bland annat ekonomi och oro kring sjukdom. Den stressen kan ha lett till en negativ inverkan på den sexuella hälsan. Om man exempelvis lever i en parrelation kan isoleringen ha inneburit att man rent fysiskt kommit varandra närmare då vi uppmanats att jobba hemifrån och vara hemma från skola och andra aktiviteter. För vissa kan det nog ha lett till mer intimitet och närhet, medan det för andra kan ha bidragit till ökad stress och mer konflikter och på så vis negativ inverkan på sexuella hälsan.

De som är singlar kan istället ha upplevt sig mer isolerade då vi under pandemin uppmanats att inte ha så många kontakter. Det minskade dejtandet kan eventuellt ha bidragit till mindre sexuella kontakter.

Pandemin kan också ha inneburit att människan fått vara mer uppfinningsrik kopplat till att känna sin sexuella njutning. Jag tror exempelvis att köp av sexuella leksaker har ökat under pandemin.

Vilken hjälp kan ni ge vid minskad lust?

Att känna minskad sexuell lust i perioder av livet är något helt naturligt och något som vi nog alla kan relatera till. Men när den minskade lusten pågått under en längre period, och det finns en önskan om mer sexuell lust, kan det för individen upplevas problematiskt. Hos en sexolog kan man prata om känslan av minskad lust. Det kan vara att kartlägga sexualiteten, att prata om situationer där man känt lust och hur det har sett ut då. Vi kan prata om hur personen lärt känna sin kropp, om hen tillåter sig själv sexuell njutning och hur mycket tid personen ägnar åt att tänka på sex. Att få ökad sexuell lust kan också handla om att få ökad lust inom flera områden i livet. Detta kan man jobba med bland annat med övningar om medveten närvaro, att våga stanna upp och känna dofter, smaker och andra intryck.

Vad är dina bästa tips för att hålla sexlivet levande i en parrelation?

Vad som håller sexlivet levande i en parrelation är naturligtvis individuellt. Sexlivet kan se olika ut under olika faser av en parrelation. Alla är olika och har olika erfarenheter. Det finns många idéer och föreställningar om vad som är normalt sex i en parrelation vilket påverkar tankar, känslor och beteenden i sexlivet.

Men några viktiga komponenter för att hålla sexlivet levande kan vara att öva på att vara närvarande i nuet, förmågan att vara flexibel samt att kunna kommunicera sina behov.

Det är vanligt att par hamnar i obalans i sexlivet, där kanske den ena har mer lust än den andra. Hamnar man i obalans och behöver hjälp att kommunicera om sexlivet kan det vara en bra idé att boka tid hos en sexolog. Man kan gå individuellt eller i par.

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Få hälsotips och forskningsrön – direkt i din inkorg. Allt innehåll är skrivet av medicinjournalister, och granskat av våra läkare.

Genom att ange din e-post godkänner du våra villkor och sekretesspolicy, samt att ta emot e-post som innehåller marknadsföring från Doktor.se.
18 Februari, 2022