Doktor.se

Droppfinger

Medicinskt granskad

Droppfinger är en skada på fingertoppen som gör att du inte kan sträcka ut fingret i den yttersta leden. Skadan uppstår oftast i samband med utövande av bollsport. De flesta blir bra, men det kan ta ett halvår upp till ett år innan skadan är fullt återställd.

Vad är droppfinger?

Droppfinger innebär att den sena som fäster vid fingrets yttersta ben och gör att fingrarna kan sträckas ut (sträcksenan) har gått av. Droppfinger kallas även för Malletfinger.

Orsak till droppfinger

Oftast beror droppfinger på att en boll träffar fingerspetsen i samband med bollspel, exempelvis handboll eller brännboll. Skadan kan även uppstå vid enkla vardagsbestyr som att bädda sängen eller av att fastna med sträckt finger i en tröjärm vid av- eller påklädnad. Skärskador och klämskador kan också göra att sträcksenan går av, även om det inte är en lika vanlig orsak.

Symtom på droppfinger

Symtom på droppfinger är:

  • att du får ont i fingret 

  • att fingret ömmar och svullnar

  • att du inte kan sträcka ut den yttersta fingerleden

Vad kan jag göra själv?

Direkt efter att skadan uppstått är det bra att klämma över fingerleden, kyla ned den och att hålla handen högt.

Behandling av droppfinger

Droppfinger behandlas enligt följande:

  • Inflammationsdämpande läkemedel är vanligt under de första dagarna efter skadan, eftersom muskel- och skelettskador alltid orsakar en inflammation som det är bra att begränsa.

  • En fingerskena som håller fingrets ytterled låst i ett utsträckt tillstånd. Skenan får vanligen sitta på dygnet runt i åtta veckor och därefter enbart under natten i några veckor till.  

  • Operation kan ibland behövas om en bit av benet skadats i samband med att senan slitits av. Nyare forskning tyder dock på att behandling utan operation verkar vara lika effektiv.

Om fingret inte behandlas kan det bli deformerat, med en kroniskt böjd fingertopp. Ibland återfås inte full sträckförmåga även efter behandling.

När bör jag söka vård?

Sök vård om: 

  • du inte kan sträcka ut ditt finger i dess ytterled

  • du har ont i fingret eller tror att du skadat det

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning, bedömning av symtom och vid behov kan vi hänvisa dig vidare för undersökning och behandling. Doktor.se har också fysiska vårdcentraler på flera platser som du kan vända dig till.

Frågor och svar om droppfinger

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-08-13Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01