Doktor.se

Fingerfraktur

Medicinskt granskad

En fingerfraktur är ett benbrott eller en spricka i ett eller flera ben i dina fingrar. Fingerfrakturer är vanligt i samband med sporter som handboll, volleyboll och basket. Om du misstänker att du brutit ett eller flera fingrar ska du söka vård så snart som möjligt.

Orsaker till fingerfraktur

Det vanligaste är att en fingerfraktur orsakas av en direkt skada mot fingertopparna, till exempel en kraftig stöt i samband med bollsporter som handboll, volleyboll eller basket. Andra orsaker är till exempel fallolyckor, slag eller en svår stukning.

Symtom på fingerfraktur

Om du har brutit fingrarna kan du få symtom som:

 • svår smärta som blir värre när du försöker greppa föremål eller röra handen

 • svullnad 

 • ömhet 

 • blåmärken där du skadat dig

 • domningar i fingrarna

 • stelhet eller att du inte kan röra fingrar eller tumme

 • onormal rörlighet i fingret

 • att det skadade fingret ser snett, förkortat eller deformerat ut

De flesta frakturer i fingrarna är så kallade slutna frakturer, vilket innebär att huden är intakt.

Behandling vid fingerfraktur

I många fall brukar benbrott i fingrar läka av sig själva. Det kan räcka med ett tvillingförband, det vill säga att linda eller tejpa fingret mot ett intillliggande finger. Du kan behöva gips.

Om de skadade benen ligger fel kan det behöva läggas till rätta under lokalbedövning. I en del fall krävs en operation. Därefter stabiliseras det skadade området med hjälp av förband, antingen elastiskt förband eller gipsförband. När skadan läkt ihop är det viktigt med uppföljning av arbetsterapeut som kan hjälpa till att visa övningar och hjälpmedel. Läs mer under ”Vad kan jag göra själv”.

Vad kan jag göra själv?

En fingerfraktur läker oftast ihop så att det blir stabilt utan förband på ungefär tre veckor, och under tiden är det viktigt att hålla det stilla. 

När fingret läkt och du kan röra handen är det viktigt att träna, även om fingret känns lite stelt, tjockt och det kan göra lite ont. Det minskar risken för att fingret svullnar, vilket kan leda till stelhet och sämre rörlighet. Det kan ta upp till ett år att få tillbaka normal rörlighet i fingret.

Här är några tips på vad du kan göra för att motverka svullnad:

 • Försöka använda handen som vanligt så gott det går.

 • Avvakta med tung belastning de första sex veckorna efter skadetillfället.

 • Hålla handen i högläge (över hjärthöjd) när du sitter stilla.

 • Träna fingrarna genom att böja och sträcka flera gånger per dag.

 • Följa det träningsprogram du fått av din vårdgivare.

Om du inte fått något träningsprogram kan du få hjälp med rörelser att träna på av en fysioterapeut eller arbetsterapeut.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du misstänker att du eller en närstående fått en fingerfraktur, till exempel att:

 • fingret ser snett, förkortat eller deformerat ut

 • det gör ont när du försöker greppa föremål

 • du inte kan röra fingret eller att fingret ha onormal rörlighet

Du bör även söka vård om du efter en fingerfraktur blivit gipsad eller tejpad och märker att du förlorar känseln eller blir blå i det skadade fingret. Det kan bero på att förbandet är för trångt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstänkt fingerfraktur bör du söka vård på närakut eller akutmottagning. Doktor.se har erfarna sjuksköterskor och läkare som kan ge dig rådgivning och bedöma dina symtom.

Hur snabbt läker ett brutet finger?

En fingerfraktur läker normalt så att det är tillräckligt stabilt  utan förband på cirka tre veckor. Först bildas mjukt ben runt skadan. Det kan kännas som en hård knöl i början. Efter ungefär ett år har det mjukare benet ombildats till vanlig benvävnad. 

När gipset eller förbandet tas bort kan fingret först kännas stelt och fortsätta göra lite ont. Det är viktigt att ändå börja träna upp rörligheten igen för att undvika att stelheten blir bestående.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-08-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01