Doktor.se

Polydaktyli

Medicinskt granskad

För många fingrar eller tår

Polydaktyli är när barn föds med extra fingrar eller tår. Vid polydaktyli kommer barnet röntgas för att se hur skelettet ser ut, och i de flesta fall opereras barnet när det är ungefär ett halvt år gammalt.

Orsaker till polydaktyli

När barn föds med fler än tio fingrar eller tår beror det på att ett anlag för fingrar eller tår har fördubblats. Polydaktyli har hög ärftlighet och är vanligare inom vissa folkslag. Om en genetisk  förälder har fötts med extra tår eller fingrar är det 50 procents risk att barnet också drabbas, så kallat autosomal dominant nedärvning. Men i många fall går det inte att hitta någon bakomliggande orsak till att barnet fått extra tår eller fingrar. 

Polydaktyli är också vanligare bland barn som har Downs syndrom, Meckels syndrom eller Pataus syndrom. 

Ungefär vart tredje barn med polydaktyli har både extra tår och extra fingrar.

Extra fingrar

Vanligast är att få ett extra lillfinger, och det kan se ut på olika sätt. En del får bara som ett extra finger som är mjukt utan skelett, hos andra finns även skelettinnehåll. Det vanligaste är att ha extra finger bara på ena handen, men en del får likadant på båda händerna.

Extra tår

En extra lilltå eller stortå är det vanligaste. Ibland är den extra tån bara mjuk, och ibland innehåller den skelett.

Behandling vid polydaktyli

Vid polydaktyli görs alltid en röntgenundersökning för att se hur skelettet ser ut. Beroende på hur det extra fingret eller den extra tån sitter görs en bedömning om vilka ingrepp som behövs för att barnet ska få så bra funktion som möjligt.

Resultatet av operationen blir i allmänhet bättre när barnet är lite äldre, och därför görs ingreppet inte när barnet är nyfött. Extra tår brukar tas bort innan barnet börjar gå. Om extratån innehåller skelettdelar finns en risk att barnet behöver ytterligare en operation under uppväxten.

När bör jag söka vård?

Polydaktyli upptäcks vid födseln och det är ovanligt att behöva söka vård. Om ditt barn är fött i ett annat land där tillståndet inte fångats upp eller åtgärdats är det bra att du söker vård för en bedömning om behandling.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och stöd. Doktor.se har även fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om polydaktyli

8 Juli, 20211 September, 2023