Doktor.se

Syndaktyli

Syndaktyli är när ett barn föds med sammanväxta fingrar eller tår, alltså att två eller fler fingrar eller tår sitter ihop i huden. Syndaktyli av fingrar behöver opereras.

Vad är syndaktyli?

Syndaktyli är en avvikelse i fosterutvecklingen, som gör att fingrarna eller tårna inte separeras. Normalt är anlaget till både händer och fötter först plattor utan avdelning mellan fingrar eller tår. Under fosterutvecklingen bryts sedan cellerna mellan finger- och tå-anlagen ned under kontrollerade former så att fingrar och tår bildas. Vid syndaktyli sker detta bara delvis, eller inte alls, så att fingrarna och/eller tårna fortsatt sitter ihop i huden alltifrån en liten bit till hela vägen ut. 

Namnet syndaktyli kommer från grekiskans syn- som betyder tillsammans och daktulos som betyder finger, alltså hopsittande fingrar. Ibland kallas syndaktyli för simhud.

Orsak till syndaktyli

Isolerad syndaktyli där bara två fingrar eller tår är sammanväxta är ärftligt. Syndaktyli är vanligare hos personer med Downs syndrom.

Symtom på syndaktyli

Symtom på syndaktyli är att två eller flera fingrar eller tår helt eller delvis sitter ihop i huden.

Behandling av syndaktyli

Sammanväxta fingrar opereras så att barnet kan sära på fingrarna, för att inte handens och fingrarnas funktion och tillväxt ska påverkas:

  • Om sammanväxningen är omfattande opereras barnet vanligen inom ett halvår efter födseln.

  • Om fingrarna inte sitter ihop så mycket, är det oftast bättre att vänta med operationen tills barnet är tre till fyra år gammalt. 

  • Operationen utförs av en handkirurg specialiserad på denna typ av operation.

  • Hud transplanteras vanligen till det nya fingervecket, ofta från ljumsken. 

  • Flera operationer kan ibland behövas.

Tår som är sammanväxta opereras ibland men oftast inte, eftersom tårnas och fötternas funktion vanligtvis är bra i alla fall och en operation medför risk för komplikationer, såsom:

  • att tårna växer snett

  • att det opererade området blir känsligt hela livet

  • att barnet får besvärande ärr

  • att barnet får svampinfektioner i operationsområdet

  • att barnet får eksem i operationsområdet

Barn med sammanväxta tår kan oftast gå, springa, hoppa, utöva idrott och leka precis som andra barn. 

När bör jag söka vård?

Syndaktyli upptäcks vid födseln, och det är ovanligt att behöva söka vård. Om ditt barn är fött i ett annat land där sammanväxningen inte fångats upp eller åtgärdats är det bra att du söker vård så att en läkare kan bedöma om behandling behövs.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och stöd. Doktor.se har också fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om syndaktyli

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-07-07Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01