Doktor.se

Sköldkörtelcancer

Medicinskt granskad

Sköldkörtelcancer är cancer i sköldkörteln, som sitter nedanför struphuvudet. Tumören ger sig till känna som en knöl på halsen. Det är en ovanlig sjukdom, men den är vanligare hos kvinnor än hos män. Över 80 procent av alla män och kvinnor som får sköldkörtelcancer kan friskförklaras efter fem år.

Vad är sköldkörtelcancer?

Sköldkörtelcancer kallas också tyroideacancer. Ungefär två tredjedelar av alla som får sköldkörtelcancer är kvinnor. Det går att dela in sköldkörtelcancer i fyra olika grupper, som delas in efter hur cancercellerna växer:

  • papillär sköldkörtelcancer står för 75 procent av all sköldkörtelcancer, och den har också bäst prognos

  • follikulär sköldkörtelcancer är den näst vanligaste sköldkörtelcancertypen

  • medullär sköldkörtelcancer är en ovanlig form av sköldkörtelcancer som kan vara ärftlig

  • anaplastisk sköldkörtelcancer är en sällsynt typ av sköldkörtelcancer som växer snabbt.

Orsak till sköldkörtelcancer

I de flesta fall finns det ingen förklaring till varför en person fått sköldkörtelcancer. I enstaka fall kan det vara för att personen fått strålning mot hals och huvud. Medullär sköldkörtelcancer kan uppstå för att det finns i släkten.

Symtom på sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer ger symtom i form av en oöm knöl på halsen. Det finns dock många andra anledningar till att få en knöl på halsen, som är vanligare än sköldkörtelcancer. Andra symtom på sköldkörtelcancer är förändringar i rösten och förstorade lymfkörtlar i halsregionen.

Vad kan jag göra själv?

Det finns inga kända riskfaktorer för sköldkörtelcancer annat än strålning mot hals och huvud. Du kan därför inte minska risken att drabbas av sköldkörtelcancer genom en speciell livsstil.

Behandling vid sköldkörtelcancer

Behandlingen vid sköldkörtelcancer beror på vilken typ av cancer det rör sig om. Papillär och follikulär sköldkörtelcancer opereras bort. Ibland måste hela sköldkörteln bort, ibland räcker det att ta bort den del som tumören angripit. Om sköldkörteln tas bort krävs sedan tillskott av sköldkörtelhormoner i tablettform livet ut. Om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna tar läkaren bort dem också.

Efter operationen kan du få behandling med radioaktivt jod, som är en form av strålning. Behandlingen innebär att du får en kapsel eller vätska med radioaktivt jod. Det radioaktiva ämnet tas sedan upp av cancercellerna i tumören, vilket skapar en lokal strålning.

Om du har medullär sköldkörtelcancer får du alltid hela sköldkörteln och alla närliggande lymfkörtlar bortopererade. Du kan också få strålbehandling och läkemedel. Anaplastisk sköldkörtelcancer växer fort och är svår att bota. Om tumören ska kunna opereras måste den först krympas med strålning och cellgifter, men ofta går den inte att operera bort.

När bör jag söka vård?

Många olika sjukdomar kan ge en knöl på halsen, och får du en knöl på halsen bör du ta reda på orsaken. Du bör också söka vård om du fått förändrad röst eller blivit hes utan någon tydlig anledning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har en knöl på halsen eller förändring av rösten utan tydlig anledning, bör du söka dig till en vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om sköldkörtelcancer

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-02-23Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01