Doktor.se

Covid-19 test

Medicinskt granskad

Det finns flera typer av tester för att mäta om du har en pågående covid-19-infektion.

PCR-test - mäter förekomst av virus

PCR-test kan användas för att visa om det finns coronavirus (SARS-CoV-2) i kroppen.

Om du får ett positivt svar betyder det att du har virus i kroppen och att du är, eller nyligen har varit, smittad med corona (SARS-CoV-2). Om du får ett negativt svar betyder det att du sannolikt inte har en pågående covid-19-infektion.

Vilka personer testas?

Allmänheten rekommenderas inte längre att ta PCR-test vid symtom på covid-19. Istället rekommenderas allmänheten att stanna hemma vid symtom.

Testningen begränsas till att användas i syfte att skydda personer som har hög risk för allvarlig sjukdom till följd av covid-19. Det gäller till exempel:

  • om en läkare bedömer att testning har betydelse för en persons fortsatta behandling, eller för åtgärder som vidtas inom vården

  • personer som får omsorg, till exempel i särskilt boende via hemtjänst eller enligt lagen om LSS.

Covid-19 hemmatest - mäter pågående infektion

Det finns hemtester att köpa för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Testerna du kan köpa på apotek eller i affärer är så kallade antigentest (snabbtest). Om du får ett positivt svar innebär det att du sannolikt har en pågående covid-19-infektion. Ett negativt test utesluter inte covid-19. Om du har symtom på sjukdom ska du alltid stanna hemma för att inte smitta andra.

18 Juni, 20204 September, 2023