Doktor.se

Aspergers syndrom

Medicinskt granskad

Asperger räknades tidigare som en egen diagnos och lever därför kvar som begrepp, men formellt ingår syndromet numera i det som kallas autismspektrumtillstånd.

Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är en diagnos som användes fram till 2015, men numera ingår i autismspektrumtillstånden (AST).

Symtom på Aspergers syndrom

Diagnosen Aspergers syndrom användes tidigare för personer med normal eller hög begåvning som inte uppvisade svåra symtom på kommunikativa svårigheter. Typiska symtom för diagnosen Asperger var till exempel:

  • Svårigheter i socialt samspel, undvikande beteende eller oförmåga till sociala kontakter. Svårigheterna bottnar i bristande social inlevelseförmåga vilket omfattar svårigheter att förstå hur andra tänker, känner och vad de outtalade signalerna i samspelet betyder.

  • Speciella begränsade intressen. Det är vanligt att personer med Asperger lär sig allt inom ett visst område där det finns mycket fakta att ta in.

  • Behov av strikta rutiner. Kan yttra sig i form av att saker måste göras i rätt ordning, och på samma sätt. Personer med Asperger har ofta stor svårighet med flexibilitet och att bryta sina vanor och rutiner, det skapar oro, frustration och irritation. Beteendet kan övergå i tvångsmässighet.

  • Svårighet att förstå humor, ironi och liknelser. Personer med Asperger har ofta ett stort ordförråd och språklig säkerhet. De kan uppfattas som lillgamla i sitt sätt att prata, och ha ett ovanligt språkbruk. Svårigheten ligger i att förstå underliggande budskap, ironi, metaforer och att tolka kroppsspråk, där personer med Asperger ofta tolkar saker bokstavligt.

  • Motorisk klumpighet. Stelt kroppsspråk, dålig samordning av rörelser och klumpig motorik är vanligt.

  • Känslighet för ljud, ljus, beröring och smaker. Kan utgöras av ökad känslighet för intryck,  sänkt känslighet för intryck eller oförmåga att sortera intryck.

Vad är Asperger?

Asperger är ett kortare uttryck för Aspergers syndrom, ett neuropsykiatriskt tillstånd som numera ingår i det som kallas autismspektrumtillstånd.

Varför kallas det Aspergers syndrom?

Syndromet uppkallades efter barnläkaren Hans Asperger som beskrev tillståndet i en vetenskaplig artikel som publicerades på tyska 1944, under andra världskriget. Artikeln blev inte särskilt spridd eller läst. På 1970-talet introducerade den brittiska psykiatrikern Lorna Wing termen Aspergers syndrom, och hänvisade till de symtom som beskrevs i Hans Aspergers artikel.

Hur vet man om man har Asperger?

Vid misstanke om Asperger finns test som i kombination med en mer omfattande utredning kan avgöra om du har en diagnos och vilken hjälp du är i behov av.

8 September, 202027 November, 2023