Doktor.se

Blödning under graviditeten

Medicinskt granskad

Att blöda ur slidan under en graviditet är ganska vanligt, speciellt under första halvan av graviditeten. I de flesta fall är det normalt, och påverkar inte graviditeten. Ibland är det ett tecken på att något är fel. Om du får en mensliknande blödning som gravid kan det bero på missfall, som är ganska vanligt under de första tre månaderna. En graviditet delas in i tre lika långa delar som kallas för första, andra och tredje trimestern. Blödningar under graviditeten delas ofta in i tidiga blödningar som sker under den första trimestern, och sena blödningar som sker under andra eller tredje trimestern.

Orsak till blödning under graviditeten

Att det uppstår en blödning hos gravida kan ha många olika orsaker. Det kan blöda från:

 • livmoderslemhinnan

 • livmodertappen

 • moderkakan

En blödning från ändtarmsöppningen kan ibland också misstas för en blödning från slidan, om du exempelvis har hemorrojder, som är vanligt under en graviditet.
I vissa fall slutar blödningen av sig själv utan att någon förklaring till blödningen hittats.

Tidiga blödningar

Det finns olika typer av blödningar som kan uppstå under en tidig graviditet, det vill säga under första trimestern. Många av dessa blödningar påverkar normalt inte graviditeten:

 • Nidblödning: När det befruktade ägget fäster i livmodern uppstår ibland en blödning. Det kallas för nidblödning, eller implantationsblödning. En nidblödning kommer vanligen mellan graviditetsvecka två och tre. Du kan läsa mer om nidblödning här.

 • Blödning från livmoderslemhinnan: Medan kroppen fortfarande anpassar sig till graviditeten under första trimestern, kan det ibland blöda från livmodern. En sådan blödning går vanligen över av sig själv.

 • Blödning från livmodertappen: Livmodertappen är extra blodfylld under graviditeten, vilket gör att den lättare blöder. Livmodertappen är den nedersta delen av livmodern som sticker ut en bit i slidan. Den kan exempelvis börja blöda efter ett slidsamlag.

I andra fall är en blödning ett tecken på att något är fel:

 • Missfall innebär att graviditeten avslutats av okänd anledning. Det är ganska vanligt före graviditetsvecka 12 och det finns tyvärr inget som vården kan göra för att förhindra detta.

 • Utomkvedshavandeskap innebär att ett befruktat ägg har fäst någonstans utanför livmodern, oftast i äggledaren. Ett barn kan aldrig utvecklas utanför livmodern.

 • Druvbörd är en ansamling av vätskefyllda blåsor i livmodern, och ingen riktig graviditet. Det upptäcks oftast vid rutinultraljudsundersökningen.

Sena blödningar

Blödningar under senare delen av graviditeten är oftare, men inte alltid, ett tecken på att något inte står rätt till:

 • Moderkakan kan lossna för tidigt. Moderkakan är under hela graviditeten fäst i livmoderns vägg och lossnar normalt efter förlossningen, när barnet kommit ut. Ibland lossnar moderkakan för tidigt, innan graviditeten är fullgången eller under förlossningen. Det kallas också för moderkaksavlossning, placentaavlossning eller abruptio placentae. Det är ovanligt men kan vara mycket allvarligt.

 • Moderkakan kan ligga väldigt långt ner. Ibland sitter moderkakan för långt ner i livmodern, så att den helt eller delvis täcker för hålet där barnet ska komma ut. Detta kallas för föreliggande moderkaka eller placenta previa, och kan upptäckas med ultraljud. Vid föreliggande moderkaka behöver barnet födas med kejsarsnitt.

Vid inledningen av förlossningen kan det också blöda:

 • Initialblödning: När förlossningen startar kan det komma en mindre blödning från livmoderslemhinnans ytliga blodkärl, som kan spricka när livmodertappen öppnar sig. Det kallas för initialblödning.

Blödningar som inte beror på graviditeten

Blödning under graviditeten kan också bero på sjukdom eller andra tillstånd, såsom följande:

 • Polyper på livmodertappen och mindre blödningar därav är ganska vanligt. En polyp är en liten utväxt från en slemhinna.

 • Infektion i slidan eller livmodertappen påverkar normalt inte graviditeten, och går ofta över av sig självt.

 • Cellförändringar eller cancer i livmodern kan också orsaka blödning, men är mycket ovanligt hos gravida.

Symtom på blödning under graviditeten


En blödning under graviditeten kan vara både mild och kraftig, beroende på orsaken. Du kan också få andra symtom. Nedan följer exempel på tillstånd som orsakar en blödning:

 • Druvbörd (mola hydatidosa) ger ofta en kraftig blödning, som en mens eller mer.

 • Missfall kan ge en mensliknande blödning. Ofta gör det samtidigt ont i magen eller underlivet, som vid en kraftig mensvärk. Blödningen kan även innehålla slem, blodklumpar och tunn vätska. Oftast inträffar missfall före graviditetsvecka 12.

 • Vid utomkvedshavandeskap gör det ofta ont på ena sidan av den nedre delen av magen, och det är vanligt med en mindre blödning från slidan. Smärtan kan också vara diffus. Om äggledaren spricker förvärras smärtan plötsligt och det kan göra väldigt ont.

 • Om moderkakan lossnar för tidigt kan du få sammandragningar och väldigt ont i magen.

 • En föreliggande moderkaka kan orsaka en mindre blödning. Mot slutet av graviditeten öppnar sig livmodertappen och blödningen kan då bli kraftigare.

 • En initialblödning är vanligtvis mörk och sparsam, men kan också vara riklig.

 • En infektion i slidan eller livmodertappen kan orsaka en mindre blödning från slidan, oftast efter att du först fått en illaluktande eller missfärgad flytning.

Vad kan jag göra själv?

Du kan inte själv förebygga blödning under graviditeten.

Om du haft en blödning under din graviditet kan det vara bra att undvika tunga lyft och annan fysisk belastning, samt samlag, under några dagar.

Behandling av blödning under graviditeten

Den behandling du får beror på orsaken till blödningen. I många fall går blödningen över av sig själv. Om du blöder under senare delen av graviditeten kan du behöva läggas in på sjukhus.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du under graviditetens första halva:

 • blöder eller får en blodig flytning efter samlag

 • får mindre blödningar vid upprepade tillfällen

 • känner dig orolig.

Sök vård genast om:

 • du blöder ur slidan under andra halvan av graviditeten

 • du blöder mycket

 • det finns blodklumpar i blödningen

Sök också vård genast om du blöder samtidigt som:

 • du har ont långt ner i magen eller på magens ena sida

 • du har ett påverkat allmäntillstånd, det vill säga att du exempelvis känner dig sjuk eller väldigt trött

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa till med rådgivning och bedömning av symtom. Vid behov hänvisar vi dig till vidare undersökning och eventuell vård.

Frågor och svar om blödning under graviditeten

27 Januari, 20224 September, 2023