Doktor.se

Bakteriell vaginos

Vid bakteriell vaginos har det blivit en obalans i slidans bakterieflora. Det beror på att en viss sorts bakterie har förökat sig och blivit dominerande, vilket rubbar balansen. Bakteriell vaginos är vanligt, särskilt hos sexuellt aktiva kvinnor i fertil ålder. Tillståndet går ofta över av sig själv. Om besvären inte går över finns behandling.

Hemtest för bakteriell vaginos 0 kr

Beställ hem ett kostnadsfritt test för bakteriell vaginos

Orsaker till bakteriell vaginos

Det finns bakterier i slidan hos alla kvinnor. Det är naturligt. Vanligtvis är det fler av de bakterier som anses goda, till exempel mjölksyrebakterier, än de bakterier som anses mindre bra, så kallade anaeroba bakterier. Mjölksyrebakterierna ökar surhetsgraden, vilket ger ett skydd eftersom andra bakterier inte trivs i den miljön. Ibland störs balansen så att mindre gynnsamma bakterier kan växa till, vilket orsakar bakteriell vaginos.

Symtom på bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos kan ge symtom som:

 • flytningar som luktar illa, beskrivs ibland som lukt av rutten fisk

 • tunna, grå, vita eller grönaktiga flytningar

 • klåda

 • sveda när du kissar

Symtomen kan komma och gå, och bli tydligare i samband med mens eller efter oskyddade vaginala samlag. Ungefär hälften av alla som har bakteriell vaginos är symtomfria. 

Det är inte ovanligt att få en svampinfektion samtidigt som bakteriell vaginos. Klåda och sveda kan också bero på en svamp i underlivet.

Bakteriell vaginos – komplikationer

Bakteriell vaginos ger sällan några problem eller komplikationer. I vissa fall kan tillståndet få följder.

Här är några exempel:

 • För tidig födsel. I ovanliga fall kan bakteriell vaginos hos en gravid kvinna göra att barnet föds för tidigt. 

 • Infektion i spiral. Risken att få en infektion i en kopparspiral eller hormonspiral ökar om du har bakteriell vaginos. 

 • Infektion efter operationer. Bakteriell vaginos kan öka risken för infektioner efter kirurgiska ingrepp i underlivet, till exempel vid en skrapning, abort eller hysterektomi (borttagning av livmodern).

Vad kan jag göra själv?

Du finns saker du kan göra för att minska risken för bakteriell vaginos.

Här är några tips:

 • Undvik att tvätta underlivet för ofta, max en gång per dag.

 • Använd milda produkter, gärna mild olja avsedd för underlivet.

 • Undvik parfymerade produkter i underlivet, till exempel parfymerade trosskydd eller bindor.

 • Duscha inte upp i vaginan, den behöver inte rengöras annat än normal tvätt av de yttre delarna. Det hjälper heller inte vid en infektion.

Hemtest för bakteriell vaginos 0 kr

Beställ hem ett kostnadsfritt test för bakteriell vaginos

Behandling vid bakteriell vaginos

Vanligtvis går bakteriell vaginos över utan behandling. Om besvären inte går över kan behandling bli aktuell. Vid bakteriell vaginos ges behandling i form av läkemedel på recept. Dessa läkemedel tar död på de bakterier som det är för mycket av, de som kallas anaeroba bakterier. Behandlingen ges antingen lokalt i slidan som kräm eller vagitorier, eller i form av vanliga tabletter som du sväljer.

Vid återkommande bakteriell vaginos kan behandlingen behöva upprepas.

När bör jag söka vård?

Om du har flytningar som luktar illa eller har ändrat karaktär bör du söka vård på en gynekologisk mottagning eller vårdcentral.

Om du misstänker att du har bakteriell vaginos när du är gravid ska du berätta för din barnmorska eller läkare. Likaså bör du berätta om du har symtom på bakteriell vaginos inför ingrepp i underlivet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hemtest för bakteriell vaginos

Om du uppvisar symtom för bakteriell vaginos kan det bli aktuellt att genomföra ett test. Görs denna bedömning så skickar vi ett diskret test hem till dig så att du kan genomföra provet. För att få hjälp med detta söker du hjälp under kategorin underliv i appen.
Läs mer här.

Hemtest för bakteriell vaginos 0 kr

Beställ hem ett kostnadsfritt test för bakteriell vaginos

Frågor och svar om bakteriell vaginos

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-01-28Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-11