Doktor.se

Hopparknä

Medicinskt granskad

Vid hopparknä har du ont i knät. Namnet kommer från att det främst är de som utövar idrotter med många hopp som drabbas. Med rehabilitering blir de flesta bra inom tre månader, men i svåra fall kan det ta upp till ett år att bli fri från smärtan. Utan rehabilitering kan smärtan vara livet ut.

Vad är hopparknä?

Hopparknä är ett tillstånd där knäskålssenan blivit överbelastad. Det är framsidan av lårmuskeln som mynnar ut i knäskålssenan, som sedan fäster på två ställen, först på ovansidan av knäskålen och därefter under knäskålen.

Vid hopparknä är det området strax under knäskålen som gör ont. Knäskålssenan kan också skadas ovanför knät. En skada på knäskålssenan, oavsett vart skadan sitter, kallas också för patellar tendinopati.

Orsak till hopparknä

Den vanligaste orsaken till hopparknä är att senan överbelastas på grund av upprepade hopp, exempelvis om du spelar basket, volleyboll eller ägnar dig åt någon annan sport som kräver mycket hopp. Överbelastningen gör att det uppstår små skador, och om det sker vid upprepade tillfällen tätt inpå varandra kan det ge problem.

Symtom på hopparknä

Smärta vid knäskålens nedre del är det vanligaste symtomet vid hopparknä. Det är vanligt att få ont precis efter att du idrottat, exempelvis om du spelat basket eller volleyboll. I vissa fall utvecklas smärtan smygande över tid. Tillståndet kan ibland förvärras så att det gör ont även när du går eller böjer knät, eller till och med i vila.

Vad kan jag göra själv?

Detta kan du göra själv vid hopparknä:

  • Lyssna på kroppens varningssignaler. Det bästa är att undvika aktiviteter som gör ont tills smärtan avtar.

  • Efter att smärtan minskat är det viktigt att successivt utsätta knät för belastning igen.

  • Sök hjälp i tid, är du inte bättre efter en till två veckor med vila bör du söka vård.

Behandling av hopparknä

  • Fysioterapi: En viktig del av behandlingen vid hopparknä är fysioterapi. En fysioterapeut hjälper dig då med individanpassad rehabiliteringsträning för att successivt träna upp den skadade senan.

  • Antiinflammatoriska läkemedel: Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel kan tas som tabletter eller gel och kan lindra smärtan.

  • Operation: Om det inte hjälper med uppehåll från utlösande aktivitet, fysioterapi och läkemedel kan det bli aktuellt med operation.

När bör jag söka vård?

Om du fortfarande har ont i knät efter en till två veckors vila från aktivitet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna sjuksköterskor och läkare. Du kan få hjälp med bedömning av dina symtom. Vid behov hänvisar vi dig till vidare undersökning och fortsatt vård.

Frågor och svar om hopparknä

12 Maj, 20221 September, 2023