Doktor.se

Klumpfot

Medicinskt granskad

Klumpfot är en medfödd missbildning som gör att hela foten är felställd. Det kan drabba ena eller båda fötterna. I Sverige får alla barn behandling, vilket gör att snedställningen korrigeras.

Orsaker till klumpfot

I de flesta fall är orsaken till att ett barn föds med klumpfot okänd. Tillståndet är vanligare hos pojkar. Klumpfot är en medfödd missbildning som gör att foten är snedställd. Det kallas också för PEVA, vilket är en förkortning från latinets pes equino varus adductus, som beskriver felställningen där pes står för fot, fotleden står i spets (equinus), hälen är utåtböjd (varus) och resten av foten riktad inåt mot kroppens medellinje (adduktion). Helt enkelt snedvridna och inåtpekande fötter. Utan behandling kan fötterna med tiden bli mer klumpliknande, därav begreppet klumpfot.

Behandling vid klumpfot

Målet med behandlingen är att se till att foten fungerar normalt. Den vanligaste behandlingen i Sverige är det som kallas för Ponseti-metoden, och den påbörjas så snart som möjligt efter födseln. Metoden innebär att barnets fötter tänjs och gipsas i korrigerat läge.  Detta görs varje vecka. Efter ett antal gipsningar utförs en operation för att förlänga hälsenan, följt av ytterligare gipsbehandling. Efter några månader får barnet ha ortoser, skenor, som hjälper till att hålla foten i rätt läge.

En del barn har en mer svårbehandlad form av klumpfot som kan kräva ytterligare operationer.

När bör jag söka vård?

Det här tillståndet upptäcks vid födseln, och de som föds i Sverige får vård så snart som möjligt.

Om du som vuxen har klumpfot, eller om du har ett barn med klumpfot som inte har fått behandling bör du kontakta en vårdcentral för att få vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Snedställning av fötterna behöver utredas och bedömas inom ramen för fysisk vård. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om klumpfot

Här har vi samlat korta frågor och svar om klumpfot.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01