Doktor.se

Korsbandsskada

En korsbandsskada kan göra ont och kan skapa en stor instabilitet i knät. Vid skadetillfället kan knät svullna upp och du får svårt att stödja på benet. De flesta blir bra efter rehabilitering hos en fysioterapeut, men det kan ta lång tid och i vissa fall kan krävs det en operation.

Vad är en korsbandsskada?

En korsbandsskada innebär att ena korsbandet i knäleden gått av, helt eller delvis. I varje knä finns två korsband, ett främre och ett bakre, som hjälper till att stabilisera knäleden och hålla ihop skenbenet med lårbenet. Det bakre korsbandet förhindrar att skenbenet glider bakom lårbenet. Det främre korsbandet förhindrar att skenbenet glider framför lårbenet, samt att underbenet roterar för kraftigt i förhållande till lårbenet. Korsbanden har fått sitt namn eftersom de korsar varandra. Det främre korsbandet är svagare än det bakre och skadas därför mycket oftare.

Orsak till korsbandsskada

Den vanligaste orsaken till en korsbandsskada är en översträckning eller en kraftig vridning av knät. Det sker ofta i samband med att du utövar en sport där du snabbt behöver ändra riktning, som exempelvis fotboll eller skidåkning. Att landa efter ett hopp eller plötsligt bromsa in är andra anledningar till skada.

Trafikolyckor där skenbenet träffar instrumentbrädan i samband med krock är också en orsak till en skada på det bakre korsbandet.

Symtom på korsbandsskada

Att skada korsbandet kan göra väldigt ont. För de flesta känns det som att något i knät går sönder och ibland hörs ett smällande ljud. Inom några timmar efter skadan är det vanligt att knät svullnar och att du får svårt att stödja på det.

Svullnaden går normalt ner inom några veckor samtidigt som smärtan minskar successivt. Men oftast känns knät fortfarande ostadigt och du kan ha svårt att gå nedför trappor.

Vad kan jag göra själv?

Vid en akut skada av korsbandet är det bra att följa den så kallade RICE-principen, som hjälper till att minska svullnad och smärta:

  • R (Rest): Vila knät.

  • I (Ice): Kyl knät.

  • C (Compression): Linda knät.

  • E (ELevation): Höj upp benet.

Behandling av korsbandsskada

Den viktigaste behandlingen för att du ska bli bra efter en korsbandsskada är fysioterapi. Det behövs för att träna upp knät så att du kan använda det trots att korsbandet är skadat. Du kan behöva smärtstillande läkemedel under de första veckorna. Ibland krävs en operation, där en sena från benet fästs i knät som ersättning för det skadade korsbandet.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du tror att du skadat ett korsband, så att du kan få hjälp med lämplig behandling.

Sök vård genast om knät svullnar kraftigt, du har svårt att gå eller du har väldigt ont.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna sjuksköterskor och läkare. Vi kan som en del av primärvården hjälpa dig att bedöma dina symtom. Om vi misstänker en korsbandsskada kommer vi hänvisa dig till en specialistmottagning där du får genomgå undersökning för att fastställa om det är korsbandet som skadats.

Frågor och svar om korsbandsskada

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-08-31Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01