Doktor.se

Stukad fot

Medicinskt granskad

Du kan stuka foten om du exempelvis trampar snett eller faller, så att ledbanden runt fotleden skadas. En stukad fotled kan göra ont och foten kan svullna. Oftast går det över av sig själv inom en vecka, men ibland behövs fysioterapi.

Vad är en stukad fot?

En stukad fot innebär att ett eller flera av de ledband som hjälper till att stabilisera fotleden har skadats.

Orsak till stukad fot

En stukning uppstår när fotleden tvingas röra sig utanför sin normala position, så att ett eller flera av de ledband som stödjer fotleden, sträcks ut.

Det kan till exempel ske på grund av

 • ett fall där din fotled vrids

 • att du landar med foten snett efter ett hopp

 • att du trampar snett

 • att någon annan landar eller trampar på din fot.

Risken att stuka foten är större om något av följande stämmer in på dig:

 • Du utövar en sport där du hoppar mycket, eller snabbt byter riktning eller stannar, som exempelvis fotboll, basket eller tennis.

 • Du går eller springer på ojämna ytor.

 • Du har tidigare skadat fotleden.

 • Du är i dålig fysisk form och har svaga fotleder.

 • Du använder olämpliga skor, som inte passar bra på foten, eller inte är lämpade för den aktivitet du utför.

Barn har starkare ledband men mjukare skelett än vuxna. Barn stukar därför fötterna mindre ofta än vuxna, men får oftare benbrott.

Symtom på stukad fot

Nedan listas typiska symtom på en stukad fotled:

 • Du har ont i fotleden, särskilt när du försöker stödja på den. Det vanligaste är att det gör ont på utsidan av foten, men man kan också stuka foten på insidan så att det gör ont där.

 • Det gör ont när du rör vid fotleden.

 • Du har svårt att vrida och röra på fotleden som du normalt kan.

 • Din fotled känns instabil.

 • Fotleden svullnar.

 • Du får blåmärken eller en rodnad.

Vad kan jag göra själv?

Vid skadetillfället och under de första två till tre dagarna är det bra att följa nedanstående råd enligt den så kallade RICE-metoden:

 • R = Rest (vila): Undvik aktiviteter som gör ont eller gör att fotleden sväller upp.

 • I = Ice (is): Att kyla kan lindra den akuta smärtan vid plötsliga skador, som när du stukat foten. Kyl gärna under 15-20 minuter varannan till var tredje timme medan du är vaken. Du kan exempelvis linda in en kyl- eller ispåse mellan lagren på den elastiska bindan som beskrivs i nästa steg. Tänk på att inte lägga is direkt mot huden, eftersom kylan då kan göra skada. Har du diabetes, en kärlsjukdom eller nedsatt känsel i foten, ska du inte använda is utan att först prata med din läkare.

 • C = Compression (tryck): Om du stukat fotleden är det bra att applicera tryck. Det ger dels stöd åt foten så att det gör mindre ont och förhindrar också svullnad. Du kan göra detta genom att linda foten med en elastisk binda. Under de första femton minuterna direkt efter skadan är det bra att linda hårt. Lossa bindan tidigare om du skulle känna av domningar i foten.

 • E = Elevation (upphöjning): Genom att hålla foten upphöjd högre än hjärtat kan du minska svullnaden i den skadade foten. Det kan också kännas skönt. Lägg dig gärna ner och lägg upp foten på en stor kudde eller en stol när du vilar och när du sover på natten.

Du kan ta receptfria, smärtstillande läkemedel för att lindra om du har väldigt ont.

Du kan förebygga skada genom att följa dessa råd:

 • Använd stabila skor som passar och är lämpliga för den aktivitet du ska utföra.

 • Var fysiskt aktiv och se till att du upprätthåller muskler och flexibilitet.

 • Träna upp fotlederna med hjälp av stabilitets- och balansövningar.

 • Värm upp innan du utövar sport.

 • Var försiktig när du går eller springer på ojämna ytor.

Behandling av en stukad fot

Stukningar går normalt över av sig själva. Tidigare gavs ofta rådet att vila foten till en början. Det anses inte längre vara det bästa, utan numera är rekommendationen att du ska belasta foten tidigt efter en stukning. Däremot om det är en större skada där det finns en risk för benbrott eller att ett ledband gått av – då ska du initialt vila foten. Om du misstänker att det inte bara rör sig om en stukning bör du söka vård så du kan få råd om bästa behandling.

Det är viktigt att träna upp styrkan i fotleden igen efter en skada. Det kan förebygga så att du inte skadar dig igen och är särskilt viktigt om du ofta stukar foten. Vänd dig gärna till en fysioterapeut för att få hjälp med lämpliga övningar. Ju tidigare du får hjälp av en fysioterapeut, desto bättre.

I ovanliga fall läker inte skadan och du kan vara ostadig i fotleden trots lång tid med fysioterapi. Då kan det behövas en operation för att reparera det skadade ledbandet, eller bygga ett nytt.

När bör jag söka vård?

Sök vård om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har väldigt ont i foten.

 • Fotleden är kraftigt uppsvullen.

 • Du kan inte stödja på foten.

 • Du stukar ofta foten.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna sjuksköterskor och läkare. Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge dig råd. Vid behov hänvisar vi dig vidare till undersökning och eventuell vård.

Frågor och svar om stukad fot

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-06-21Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01