Doktor.se

Tågång

Medicinskt granskad

Barn som går på tå

Att gå på tå är vanligt bland barn som just lärt sig gå. De flesta växer ur vanan, men vissa barn fortsätter att gå på tå. Ofta kan de sätta ner foten om de vill, men hos en del beror tågången på svårigheter att sätta ner foten. Då kan det behövas en utredning och eventuell behandling.

Orsaker till tågång

Det finns i huvudsak tre skäl till att barn går på tå:

  • Frivillig tågång. Den vanligaste orsaken till att barn går på tå är för att de vill. De kan uppleva att det ger bättre balans och snabbhet. I dessa fall kan barnet sätta ner hälen om någon ber dem, men de föredrar att inte göra det. De flesta brukar sluta gå på tå innan de börjar skolan. 

  • För korta hälsenor. Hälsenan länkar samman vadmuskeln med baksidan av hälbenet. I sällsynta fall kan barn födas med för korta hälsenor, vilket gör det svårt att sätta ner hälen i marken.

  • Underliggande tillstånd. Tågång kan bero på ett underliggande tillstånd, till exempel cerebral pares, muskeldystrofi eller autism. Barnet har då även andra symtom.

Läkarundersökning vid tågång

Om ditt barn fortsätter att ofta gå på tå efter två till tre års ålder bör du prata med BVC eller en barnläkarmottagning för att få hjälp med en bedömning. 

Läkaren kommer då att undersöka barnets leder, reflexer och titta efter tecken på underliggande tillstånd som kan orsaka tågång. I vissa fall kan det bli nödvändigt med en hänvisning för fortsatt utredning. Om läkaren inte ser några tecken på bakomliggande sjukdom behövs inte någon behandling.

Behandling vid tågång

Om tågången beror på ett underliggande tillstånd ligger fokus på att behandla det. 

Vid tågång på grund av för korta hälsenor kan barnet bli hänvisat till en fysioterapeut för att få hjälp med övningar som kan tänja ut hälsenorna. Om det inte ger resultat kan en operation behövas. Då görs små snitt i senorna, som sedan kan tänjas och läka ihop. Barnet kommer att ha gips på underbenen efter operationen medan senorna läker.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

  • om ditt barn fortsätter att gå på tå efter två till tre års ålder. 

  • om ditt barn förutom tågång har andra symtom, till exempel överdrivet spända muskler eller svårigheter att koordinera rörelser.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-03-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01