Doktor.se

Graviditetsdiabetes

Diabetes är en sjukdom som gör att det blir för höga nivåer av blodsocker.

Orsaker till graviditetsdiabetes

Insulin behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Du kan läsa mer om hur blodsockret regleras på sidan om diabetes här

Under graviditeten kan kroppens celler bli mindre känsliga för insulin. Det gör att kroppen tillverkar mer insulin, men om insulinet ändå inte räcker till kan blodsockernivåerna bli för höga.

Hos de flesta går graviditetsdiabetes över efter förlossningen. I mer ovanliga fall kan diabetes typ 1 uppkomma under graviditet. Den typen av diabetes går inte över när barnet är fött, utan innebär behandling med insulin resten av livet.

Symtom på graviditetsdiabetes

Högt blodsocker under graviditeten brukar oftast inte ge symtom, utan upptäcks i samband med kontroller på barnmorskemottagningen. Om värdet blir riktigt högt kan du få symtom, till exempel:

  • att du blir törstig

  • att du kissar oftare och större mängder att du blir trött

Behandling vid graviditetsdiabetes

Behandlingen anpassas beroende på hur högt ditt blodsockervärde är. I många fall räcker det att vara fysiskt aktiv, och att tänka på att få i sig mindre mängd socker från maten. 

Om de åtgärderna inte räcker kan du behöva behandling med läkemedel. Det kan till exempel vara i form av tabletter som gör att kroppen blir mer känslig för insulin, eller att du får ta sprutor med insulin. Du kommer också behöva gå på tätare kontroller hos din barnmorska under graviditeten.

Att ha haft graviditetsdiabetes innebär en risk för att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. Därför ska dina blodsockervärden följas regelbundet även efter graviditeten då dina blodsockervärden återgått till de nivåer du hade innan.

Vad kan jag göra själv?

Här är saker du kan göra själv för att må så bra som möjligt:

  • Var fysiskt aktiv på det sätt som fungerar i olika faser av graviditeten. 

  • Försök att inte öka i vikt utöver den förväntade viktökning på grund av graviditeten.

  • Ät regelbundet, hellre mindre portioner och oftare, jämnt fördelat över dagen.

  • Undvik godis, bakverk och alltför söta livsmedel. 

Graviditetsdiabetes ökar risken för att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. Det gäller särskilt om du har genetiska släktingar med typ 2-diabetes eller andra riskfaktorer. Genom att följa dessa råd kan du minska risken att drabbas.

När bör jag söka vård?

Högt blodsocker under graviditeten brukar upptäckas under de kontroller som sker regelbundet under en graviditet. Du kan också söka vård själv om du misstänker att du har högt blodsocker under din graviditet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som kan hjälpa dig med en individuell bedömning av dina symtom och ge dig råd. Vi hänvisar dig vidare för utredning och behandling om det behövs. Graviditetsdiabetes brukar utredas och behandlas via den barnmorskemottagning du besöker regelbundet under graviditeten.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-09-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01