Doktor.se

Hemangiom (Smultronmärke)

Medicinskt granskad

Hemangiom kallas också smultronmärke och är ett rött, ofta upphöjt födelsemärke som kommer i samband med födseln eller under de första levnadsmånaderna. De flesta hemangiom försvinner av sig själva och ger inga besvär.

Orsak till hemangiom

Hemangiom är en ansamling av extra blodkärl som sitter ihop i en klump. Orsaken till hemangiom är inte klarlagd, men de är vanligare hos barn som fötts för tidigt.

Symtom på hemangiom

Hemangiom kan komma i samband med födseln, men det är vanligare att de kommer inom de första levnadsmånaderna. Först syns det som en platt, blek fläck någonstans på kroppen, ofta i ansiktet, på huvudet, ryggen eller bröstet. Märket tillväxer snabbt under barnets första levnadsår, framför allt de första månaderna. Det är oftast klart rött, rödlila eller mörkrött och storleken varierar från några millimeter till några centimeter. När märket växer kan det bli sår och blödningar i det som kan göra ont. Oftast känns märket inte och ger inga besvär. Det vanligaste är att bara ha ett hemangiom.

Efter att märket växt övergår det i en vilofas, för att sedan långsamt tillbakabildas och så småningom försvinna. Det tar olika lång tid för hemangiom att försvinna, från något år upp till tio år. Större hemangiom kan efterlämna ett märke i huden.

Behandling vid hemangiom

De flesta hemangiom behöver inte behandlas, utan tillbakabildas och försvinner med tiden. I sällsynta fall sitter märket så att det stör synen, andningen, hörseln eller andra viktiga funktioner och då kan det vara aktuellt att behandla med läkemedel under barnets första år. I vissa fall används även behandling med pulsad färglaser.

När bör jag söka vård?

De flesta behöver inte söka vård för hemangiom. Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

  • om barnet har sex stycken hemangiom eller fler

  • om märket gör ont eller är besvärande 

  • om märket blir sårigt, eller om huden runt hemangiomet blir varm och öm

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma födelsemärken och andra hudförändringar. Om det behövs hänvisar vi vidare till fysisk vård. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-08-19Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-23