Doktor.se

Hidradenitis Suppurativa (HS)

Medicinskt granskad

Hidradenitis suppurativa (HS) är en hudsjukdom som kännetecknas av inflammation i huden. Inflammationen yttrar sig som ömmande knölar, sår eller bölder i områden där det finns svettkörtlar, till exempel i armhålor, ljumskar, underlivet och på bröstet. HS kan behandlas med antibiotika, kirurgi och vissa läkemedel. HS är inte livshotande och smittar inte, men kan orsaka besvär och smärta.

Orsak till hidradenitis suppurativa – HS

Vad som orsakar HS är okänt, men det finns flera faktorer kopplade till ökad risk att utveckla sjukdomen:

 • Ärftlighet. Upp till 30% av drabbade har en nära släkting med samma besvär. 

 • Kvinnligt kön. Det är vanligare att kvinnor drabbas av HS.

 • Könshormoner. HS uppstår sällan före puberteten. Många upplever försämring av HS i samband med menstruation samt förbättring av HS efter klimakteriet. 

 • Övervikt och fetma. Studier har visat att det finns ett samband mellan övervikt och hidradenitis suppurativa. Det är inte klarlagt om fetma orsakar HS, eller om det istället är så att HS orsakar fetma.

 • Rökning är kopplat till ökad risk för sjukdomen.

Inflammationen som uppträder vid HS beror på att hårsäckarna täpps till, så att de inte kan utsöndra sina produkter som normalt och istället svullnar upp och bildar smärtsamma knölar och varbölder. Det kan även bildas så kallade fistelgångar under huden. 

Sjukdomen är inte smittsam och beror inte på bristande hygien.

Symtom på hidradenitis suppurativa

HS ger smärtsamma eller varbildande knölar som liknar svår akne och tar flera veckor upp till månader att läka. Knölarna uppträder:

 • främst i områden med hårsäckar och svettkörtlar så som armhålor och ljumskar. De kommer också där hud gnuggas mot hud som mellan låren och under brösten och mellan skinkorna

 • ofta på samma ställen om och om igen, och med tiden kan det uppstå ärr och fistelgångar.

Knölarna kan utvecklas till bölder med varigt innehåll som töms ut då de spricker. Det kan göra mycket ont och lukta illa. Vissa har endast milda symtom, medan andra har svåra, besvärande och smärtsamma symtom som kan vara socialt handikappande och ge påtagligt sänkt livskvalitet.

Vad kan jag göra själv?

Det är svårt att förhindra HS helt på egen hand, men det finns flera saker du kan göra för att lindra dina besvär:

 • Smärtlindra med receptfria icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, till exempel tabletter med ibuprofen.

 • Undvika kläder som skaver och sitter åt kring de områden som brukar drabbas av HS.

 • Tvätta de inflammerade områdena regelbundet för att minska risken för bakterieinfektion.

 • Sluta röka. 

 • Om du är överviktig kan viktnedgång minska dina besvär.

 • Undvik att klämma på de inflammerade knölarna och låt bli att ta bort hår i drabbade områden om det leder till hudirritation.

Behandling vid hidradenitis suppurativa

Det är bra att få behandling så tidigt som möjligt vid HS för att förebygga att knölarna leder till ärr och fistelgångar. Det finns flera olika behandlingar beroende på hur stora besvär du har av HS:

 • Kräm med azelainsyra kan smörjas på riskområden för att förebygga inflammation. Ibland kan antibiotikan klindamycin användas samtidigt för att minska risken för infektion.

 • Om kräm inte ger effekt kan tabletter med lymecyklin användas.

 • Om lymecyklin inte heller ger tillräcklig effekt används i vissa fall biologiska läkemedel som skrivs ut av hudspecialist.

 • Kirurgi kan behövas vid återkommande och stora besvär. Bölderna skärs bort med laser eller skalpell ända ner till underhudsfettet.

När bör jag söka vård?

Om du tror att du har hidradenitis suppurativa bör du söka vård. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för effektiv behandling. Om du redan har diagnosen HS och inte blir tillräckligt hjälpt av din behandling bör du söka vård på nytt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi har erfarna sjuksköterskor och läkare som kan bedöma dina hudsymtom och hjälpa dig få rätt behandling. Om det finns behov kan vi hänvisa dig till fysisk vård inklusive specialistläkare inom hudsjukdomar. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

14 September, 202023 Augusti, 2023