Doktor.se

Papegojsjuka – Psittakos

Medicinskt granskad

Papegojsjuka är en smitta som överförs från fåglar, till exempel i samband med fågelmatning. Det är en relativt ovanlig sjukdom, och de flesta fall kommer under vinterhalvåret. Papegojsjuka kan ge milda eller svårare symtom och behandlas med antibiotika. Sjukdomen kallas även för psittakos eller ornitos.

Symtom vid papegojsjukan

Symtomen varierar från person till person, och kommer normalt 1-4 veckor efter smittotillfället. En del upplever symtom som liknar influensa i form av allmän sjukdomskänsla och värk i muskler. Feber och huvudvärk är vanligt. En del får allvarligare infektion, framför allt svår lunginflammation som kräver vård på sjukhus. Papegojsjuka kan också ge andra former av svåra infektioner, till exempel hjärninflammation.

Hur smittar papegojsjukan till människa?

Papegojsjukan smittar främst från fåglar, till exempel i samband med fågelmatning eller hantering av fågelbord. Du kan smittas av att andas in damm som är förorenat av fågelavföring, eller av att få rester av fågelspillning på händerna och få in i munnen. Det behövs inte mycket av smittämnet för att bli sjuk, och en av fyra drabbade kan inte minnas att de varit i närheten av vilda fåglar eller deras avföring.

Smittan kan också överföras mellan människor, till exempel inom familjen, men det är ovanligt.

Behandling vid papegojsjukan

Papegojsjuka behandlas med antibiotika.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som skulle kunna bero på papegojsjuka bör du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, ge rådgivning och behandling. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter över hela landet som du kan vända dig till.

Vad kan jag göra själv?

Du kan förebygga smitta genom att undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar, fågelbon och fågelavföring.

Rengör fågelbord utomhus, och blöt ner fågelbordet, till exempel med såpavatten, så att damm med avföring inte virvlar upp. Tvätta händerna noggrant efteråt.

Orsak till papegojsjukan

Papegojsjuka orsakas av bakterien Chlamydia psittachi som finns hos fåglar, och som kan överföras till människa via fågelavföring.

Frågor och svar om papegojsjuka

18 Januari, 202418 Januari, 2024