Doktor.se

Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförd sjukdom. Det ger oftast en infektion i urinvägarna, ändtarmen eller halsen. Gonorré kan även orsaka infektion i livmodern. Om du tror att du har blivit smittad med gonorré ska du testa dig så du kan få behandling.

Orsak till gonorré

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Bakterien överförs lätt via kontakt mellan slemhinnor eller via kroppsvätskor, och ger upphov till en infektion i olika slemhinnor. Gonorrré ger oftast infektion i urinvägar, ändtarm eller halsen men kan också infektion i ögon eller leder.

Symtom på gonorré

Gonorré ger symtom som:

  • varliknande flytning från slida, penis eller anal

  • att det gör ont när du kissar

  • smärta och svullnad i pungen

  • mellanblödningar eller blödning efter vaginalt samlag 

  • smärta i nedre delen av magen 

  • röda, svullna eller variga ögon, om du fått smitta i ögonen

Gonorré kan också förekomma utan några symtom. Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till symtom, är från något dygn upp till någon vecka. Du blir inte immun om du haft infektionen en gång, utan du kan bli smittad igen.

Vad kan jag göra själv?

Du kan skydda dig själv och andra från att smittas genom att tänka på följande:

  • Skydd vid sex. Använd kondom, femidom eller slicklapp när du har sex.

  • Test och behandling. Om du tror att du kan ha smittats av gonorré ska du testa dig så att du snabbt kan få behandling. Obehandlad gonorré kan sprida sig och ge följder, bland annat svårigheter att få biologiska barn. Både test och behandling är kostnadsfritt för dig. 

  • Smittspårning. Medverka i smittspårningen så att de du kan ha bidragit till att smitta också kan testa sig och få behandling om det behövs. Du kommer då få berätta för din vårdkontakt vilka du har haft sex med så att de kan kontaktas och göra gonorretest. De kommer inte få reda på vem som har lämnat informationen, utan bara att de kan ha blivit smittade och ska testa sig.

Gonorré – test

Gonorré ingår i smittskyddslagen vilket innebär att du måste testa dig om du tror att du kan vara smittad. Du behöver inte betala för test eller behandling, det är kostnadsfritt för dig. Testet är vanligtvis ett urinprov, men det kan även vara ett prov från flytning, ändtarm, svalg eller ögon beroende på var du kan ha fått smittan.

Behandling vid gonorré

Om provet visar att du har gonorré får du behandling i form av antibiotika. Du ska inte ha sex under behandlingstiden och fram till dess du är bekräftat smittfri, för att inte riskera att smitta andra eller bli smittad igen. Det gäller alla former av sex, till exempel vaginalt, analt eller munsex.

Efter att du slutfört behandlingen kommer du få testas på nytt för att säkerställa att du har blivit av med infektionen. När du är bekräftat smittfri kan du ha sex.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som kan bero på gonorré eller har haft oskyddat sex med någon som kan ha haft gonorré ska du testa dig. Eftersom gonorré ingår i smittskyddslagen måste du testa dig om du tror att du kan ha smittats.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid misstanke om gonorré krävs provtagning som inte kan utföras digitalt, utan kräver fysisk vård. Du kan till exempel vända dig till en STI eller STD-mottagning, som är specialiserade på sexuellt överförbara sjukdomar.

Frågor och svar om gonorré

Några frågor och svar kring gonorré.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-27Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05