Doktor.se

Ryckningar i ögat

Medicinskt granskad

Ryckningar i ögat är ett vanligt problem som oftast går över av sig själv inom några dagar. Ryckningarna beror på kramper i musklerna kring ögonlocken.

Orsaker till ryckningar i ögat

Det vanligaste formen av ögonryckningar drabbar bara ögonlocken och oftast ett öga i taget. Ryckningarna kan komma och gå i flera dagar eller veckor för att sedan försvinna. Ryckningarna kan variera från knappt märkbara till mer besvärliga.

Ryckningar i ögat kan triggas av flera olika saker, till exempel

 • trötthet

 • stress

 • långvarigt arbete framför skärm

 • för mycket kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker.

Ryckningar i ögat kan också vara ett symtom på torra ögon, allergi, ljuskänslighet eller problem med kontaktlinser. I sällsynta fall kan ögonryckningar bero på någon annan underliggande sjukdom. Därför bör du söka vård för att utreda orsaken om du har ryckningar i ögat som inte går över.

Blefarospasm

Hos en del håller ögonryckningar i sig och blir mer besvärliga. Det kan då vara ett symtom på blefarospasm, eller benign essentiell blefarospasm. Tidiga symtom på sjukdomen är att ögonen lättare blir irriterade av vind och kyla, vilket gör att du blinkar oftare. Blefarospasm är en kronisk sjukdom som är vanligare hos kvinnor över 50 år.

Behandling vid ryckningar i ögat

I de flesta fall går ryckningarna över av sig själv utan behandling. Om ryckningarna beror på något annat underliggande tillstånd anpassas behandlingen beroende på vad som är orsaken.

Blefarospasm kan behandlas med injektioner som ger en tillfällig förlamning av de överaktiva musklerna. I en del fall kan läkemedel mot depression ge viss lindring. Om dessa behandlingar inte ger tillräcklig effekt kan det bli aktuellt med en operation.

Vad kan jag göra själv?

Här är exempel på vad du kan göra själv för att lindra tillfälliga problem med ögonryckningar:

 • Massera kring ögat med en kompress eller liten handduk fuktad med varmt vatten.

 • Se över om något i din livsstil kan ha orsakat ryckningarna, till exempel för mycket kaffe, för lite sömn eller för lite återhämtning efter stress. Testa att vila och dra ner på koffein så kan symtomen försvinna.

 • Vid ryckningar under flera dagar kan du prova receptfria ögondroppar som innehåller antihistamin. De kan bromsa muskelkramper runt ögonlocken.

När bör jag söka vård?

För det mesta går ryckningar i ögat över inom några dagar eller någon vecka.
Sök vård om något av följande stämmer in:

 • Om du har ryckningar i ögat som inte gått över efter två veckor.

 • Om ögonlocket hänger, eller om du har svårt att öppna ögat.

 • Om du förutom ögonryckningar har ryckningar i andra delar av ansiktet eller andra delar av kroppen.

 • Om ditt öga rycker och samtidigt är rött eller varigt.

Om du får ögonryckningar när du använder kontaktlinser kan du få hjälp av din optiker att se över att linserna har bra passform.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har långvariga problem med ögonryckningar behöver du få fysisk vård. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om ryckningar i ögat

22 December, 202118 September, 2023