Doktor.se

Skelning | strabism

Medicinskt granskad

När vuxna skelar har de oftast gjort det sedan barndomen. I sällsynta fall kan skelning bero på en underliggande sjukdom. Skelning kan göra att du ser dubbelt eller får ont i huvudet. Dubbelseende kan också bero på att du behöver byta glasögon eller har sjukdomen grå starr.

Vad är skelning?

Skelning är när ögonrörelserna inte samarbetar, vilket visar sig genom att ögonen riktas åt olika håll. Det kan vara ena ögat som skelar, eller att skelningen växlar mellan ögonen. Det är vanligt att den som skelar använder ena ögat för att fixera blicken, medan det andra ögat vandrar inåt, utåt, uppåt eller nedåt.

Vid skelning från barndomen har hjärnan lärt sig att sortera bort synintrycket från det ena ögat, och skelningen ger sällan några besvär. Om en person som tidigare haft normal syn börjar skela kommer hjärnan inte sortera bort den ena bilden, utan hjärnan får två bilder som är olika och inte kan kopplas ihop till ett synintryck. Det ger dubbelseende, som kan upplevas som mycket störande.

Orsaker till skelning hos vuxna

Skelning hos vuxna har ofta uppkommit under barndomen. Det finns också personer som börjar skela i vuxen ålder. Det kan ha flera orsaker:

 • Latent skelning som blivit förvärrad, till exempel på grund av stress, mycket arbete framför skärm eller liknande. Sådan skelning behöver oftast behandlas.

 • Akut förlamning i ögonmuskler, till exempel i samband med en stroke, inflammation eller en tumör. Det ger även andra symtom.

 • Infektioner eller muskelsjukdomar (sällsynta orsaker).

Symtom på skelning hos vuxna

Vid skelning riktas ögonen åt olika håll, vilket kan ge symtom som

 • att du blir trött i ögonen

 • att du får dubbelseende

 • att du får huvudvärk

 • att du får svårt att bedöma avstånd.

Behandling vid skelning hos vuxna

Vid skelning hos vuxna ges behandling som anpassas beroende på hur omfattande skelningen är och de besvär som skelningen ger.

Här är exempel på behandling som kan bli aktuell:

 • Prismaglas. För en del kan prismaglasögon vara ett bra alternativ. Det är glasögon som är speciellt slipade så att det personen tittar på anpassas i sidled och/eller höjdled så att båda ögonen kan riktas mot samma föremål.

 • Vanliga glasögon. Ibland kan det räcka med vanliga glasögon för att kontrollera skelningen.

 • Operation. I en del fall krävs en operation för att ställa ögonen rakare, en så kallad skelningsoperation. Varje öga har sex muskler som samarbetar för att ögat ska kunna röra sig på rätt sätt och följa föremål med blicken. Under en skelningsoperation förstärks respektive försvagas musklerna för att få det skelande ögat rakare.

När bör jag söka vård?

Om du haft skelning sedan barndomen och inte besväras av det behöver du inte söka vård. Sök vård på en ögonmottagning eller hos en optiker om något av följande stämmer in:

 • Om du får dubbelseende.

 • Om du misstänker att dina symtom kan bero på dold skelning.

Sök vård genast genom att kontakta en jouröppen mottagning om något av följande stämmer in:

 • Om du märker att ett öga plötsligt börjar skela och du ser dubbelt.

 • Om du plötsligt börjar skela eller se dubbelt och samtidigt får symtom som yrsel eller huvudvärk.

 • Om du börjar skela eller se dubbelt och pupillerna är olika stora, eller att ena ögonlocket hänger ner.

 • Om du börjar se dubbelt och ena ögat är svullet.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

I nuläget kan vi inte hjälpa dig med behandling vid skelning.

Frågor och svar om skelning hos vuxna

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-12-23Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18