Doktor.se

Heshet

Medicinskt granskad

När du är hes är din röst försvagad och annorlunda än vanligt. Det kan också göra ont när du pratar. Heshet går oftast över av sig självt, men har du varit hes i över tre veckor bör du söka vård.

Vad är heshet?

Heshet är när rösten blivit svag och inte låter som den brukar. Det beror oftast på ett sjukdomstillstånd i stämbanden eller däromkring. Den vanligaste orsaken är förkylning, eller att du överansträngt rösten. Heshet går oftast över av sig självt.

Orsak till heshet

Ofta uppkommer heshet för att stämbanden blivit inflammerade av en förkylning, så kallad stämbandskatarr. Heshet utan förkylning kan komma när du överansträngt rösten.

Andra vanliga orsaker till heshet kan vara:

 • kortisonläkemedel som tas som inhalation

 • långvarig rökning

 • stämbandsknottror, som är vanligt hos personer som röker och hos personer som använder rösten mycket i sitt arbete

 • nedsatt funktion av sköldkörteln

 • långvarig bihåleinflammation, eftersom var från näsan då kan rinna ner över stämbandsområdet

Mindre vanliga orsaker till heshet kan vara:

 • cancer i strupen (drabbar oftast äldre personer som röker mycket)

 • skada på en nerv som har kontakt med stämbanden (kan uppstå efter halskirurgi).

Långvarig heshet hos barn beror oftast på stämbandsknottror.

Vad kan jag göra själv?

Här är tips på vad du själv kan göra för att lindra heshet:

 • Vila rösten. När du är hes är det viktigt att låta rösten vila, och helst undvika att prata helt. Undvik även att viska, eftersom det också frestar på stämbanden. 

 • Drick varmt. Att dricka varmt kan hjälpa, till exempel te eller honungsvatten. 

 • Halstabletter. Det kan lindra att suga på halstabletter, använd helst sockerfria varianter.

 • Undvik att röka. Om du röker är det ett bra tillfälle att sluta.

Behandling vid heshet

Heshet går oftast över av sig självt efter några dagar. Det finns inga läkemedel mot heshet, men personer som ofta blir hesa för att de använder sin röst på fel sätt kan få hjälp av en logoped. Om hesheten beror på en underliggande sjukdom behandlas den underliggande sjukdomen, till exempel kan stämbandsknottror opereras bort.

När bör jag söka vård?

Om du varit hes i mer än tre veckor bör du söka vård på din vårdcentral.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Frågor och svar om heshet

Några frågor och svar kring heshet.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-21Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18