Doktor.se

Polyper i näsan

Medicinskt granskad

Näspolyper är knoppar i näsans eller bihålornas slemhinna som kan göra att du känner dig täppt i näsan. Små polyper ger inga symtom, men när de är större kan de göra luftpassagen i näsan trängre. Polyper i näsan är inte farligt, men kan vara besvärligt. Behandling finns i form av nässprej, tabletter eller operation.

Vad är polyper i näsan?

Näsan är täckt invändigt av en slemhinna. Slemhinnan gör inandningsluften fuktig och fångar upp små smutspartiklar som finns i luften du andas in. Även bihålorna är täckta av slemhinna. Näspolyper är utbuktningar i näsans eller bihålornas slemhinna. Polyperna kan göra så att du känner dig täppt, börjar andas med munnen och får sämre luktsinne.

Orsak till polyper i näsan

Forskarna vet inte exakt varför näspolyper uppstår. Näspolyper är vanligast hos personer med kronisk inflammation i nässlemhinnan. De är också vanligare hos personer med astma, och hos personer som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra som finns i värktabletter. Näspolyper kan uppkomma i samband med allergi, eller efter en infektion med bakterier, virus eller svamp. 

Symtom på polyper i näsan

Det vanligaste symtomet på polyper i näsan är nästäppa. Du kan också få följande besvär:

  • nedsatt luktsinne

  • att du måste andas genom munnen

  • snarkningar och dålig nattsömn

  • ökad slembildning i näsan

  • förändringar av rösten

Polyper hos barn

Polyper i näsan hos barn är ovanligt. Om barn snarkar, har svårt att andas eller andra symtom som kan vara polyper behöver barnet undersökas av barnläkare eller öron-näsa-hals-läkare. Kanske behövs också en utredning för att se om barnet har cystisk fibros, en sjukdom där det är vanligt med näspolyper. 

Det finns en körtel bakom näsan som heter adenoiden, men som ibland felaktigt kallas för polyp. Om adenoiden växer sig för stor kan barnet få svårt nästäppa, snarkningar och dålig sömn. Ofta är också halsmandlarna för stora. Adenoiden brukar minska av sig själv i takt med att barnet växter, men ibland är problemen så stora att adenoiden måste opereras bort.  Det är en enkel operation som tar mellan 10 och 20 minuter, och då försvinner besvären direkt.

Vad kan jag göra själv?

Nästäppa kan lindras med att skölja näsan med koksaltlösning. Koksaltlösning kan du göra själv genom att blanda ett kryddmått salt i en deciliter vatten i en ren kastrull. Låt det koka upp, och sedan svalna av. För att få in lösningen i näsan kan du använda en nässköljare eller plastspruta som går att köpa på apotek.

Behandling vid polyper i näsan

Den som har polyper i näsan brukar först få testa en sprej som innehåller kortison, som gör polyperna mindre. Har du väldigt mycket polyper kan du ibland få börja med att äta tabletter med kortison. Hjälper det inte med läkemedel kan du komma att få operera bort polyperna. Det är ett enkelt ingrepp och du behöver oftast inte bli inlagd på sjukhus, utan kan gå hem samma dag. Ibland kan dock polyperna komma tillbaka efter operation.

När bör jag söka vård?

Om varit mycket täppt i näsan i över en månad ska du söka hjälp på din vårdcentral.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid polyper i näsan behövs undersökning och provtagning som inte kan utföras via digital vård. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om polyper i näsan

27 November, 202018 September, 2023