Doktor.se

Hypotermi

Medicinskt granskad

Hypotermi innebär att vara kraftigt nedkyld. Tillståndet kan uppstå om kroppen under en längre tid utsätts för kyla, särskilt i kombination med fukt. Hypotermi kan leda till dödsfall om den som drabbats inte får hjälp.

Vad kan jag göra vid hypotermi?

Om du hittar en människa som är kraftigt nedkyld, följ nedanstående steg:

 • Få in personen i värme om det går. Om inte, skydda personen mot vind, lägg något mellan personen och marken och täck huvudet.

 • Ta av blöta eller fuktiga kläder och vira in personen med ett varmt och torrt täcke eller filt.

 • Ring 112 och tillkalla ambulans.

 • Medan du väntar på att hjälp ska komma, lyssna på personens andning och påbörja hjärt-lungräddning om andningen blir väldigt långsam och ytlig eller helt upphör.

 • Värm upp personen med din egen kroppsvärme. Ta av dig dina kläder och lägg dig hud mot hud bredvid den nedkylda personen under täcket eller filten.

 • Om personen är vid medvetande och kan dricka, erbjud en varm, alkoholfri dryck.

Det är viktigt att hantera en nedkyld person försiktigt, eftersom hjärtat annars kan stanna. Värm inte upp personen med direkt värme såsom värmefiltar, värmelampor eller varmt vatten. Använd istället kroppsvärme och varma filtar, kläder eller annat kring bålen, ryggen, halsen och skrevet. Försök inte att värma upp armar och ben, eftersom varma extremiteter gör att kallt blod tvingas tillbaka till hjärtat och kan göra att kroppstemperaturen sjunker ännu mera.

Behandling av hypotermi

Hypotermi behöver behandlas akut på sjukhus. Det första steget är alltid att se till att den nedkylda personen inte förlorar mera värme. Det görs genom att ta av eventuella våta eller fuktiga kläder och svepa in personen i varma filtar eller täcken. Den fortsatta behandlingen beror på hur svårt nedkyld personen är.

Vad är hypotermi?

Hypotermi innebär en låg central kroppstemperatur, alltså en låg temperatur i kroppens inre. För att räknas som hypotermi ska kroppstemperaturen vara under 35 grader. Tillståndet delas ofta in i olika svårighetsgrader beroende på hur låg kroppstemperaturen är. Normalt klarar kroppen av skiftningar i omgivningens temperatur och kan reglera kroppstemperaturen genom att bilda värme när temperaturen är för låg och avge värme när den är för hög. När kroppen förlorar mer värme än den kan tillverka kyls den ner och hypotermi kan uppstå. Om du blir alltför nedkyld kan kroppen skadas och vid väldigt låg kroppstemperatur kan det verka som att en nedkyld person är död. Då är hjärtats aktivitet och andningen mycket långsam. Den låga temperaturen kan göra att hjärtrytmen blir oregelbunden, och vid riktigt låg temperatur stannar hjärtat helt.

Hur regleras kroppstemperaturen?

När du fryser drar blodkärlen i huden ihop sig så att blodcirkulationen till huden minskar. Det gör att kroppen avger mindre värme. Huden blir också blek eftersom den då innehåller mindre blod. Kroppen kan också bilda mera värme genom att öka musklernas aktivitet. Att du huttrar innebär att musklerna spänns och utför små rörelser som bildar värme.

Orsak till hypotermi

Hypotermi uppstår när du under en längre tid utsätts för kyla. Nedkylning sker också snabbare i miljöer med fukt och vind.

Risken att drabbas av hypotermi ökar med olika faktorer:

 • I en fuktig omgivning är risken för hypotermi större, till exempel om du faller ner i kallt vatten eller har på dig våta eller fuktiga kläder.

 • Många som drabbas av hypotermi är under inflytande av alkohol eller narkotika.

 • Barn har större risk att drabbas av hypotermi eftersom de har en stor avdunstningsyta i förhållande till sin kroppsvolym, deras kroppstemperaturkontroll inte är fullt utvecklad än och de inte producerar lika mycket värme som vuxna.

 • Äldre drabbas lättare av hypotermi eftersom de inte längre kan producera lika mycket värme och har svårare att uppfatta kyla.

 • Personer med en demenssjukdom kan ha dåligt omdöme och försätta sig själva i situationer där de kan bli nedkylda.

 • Vid trauma kan kroppens värmereglering påverkas kraftigt och därmed ökar risken för att drabbas av hypotermi.

Symtom på hypotermi

Symtom på nedkylning utvecklas oftast långsamt. Förmågan att tänka klart och röra sig kan gradvis försvinna. Det är därför möjligt att någon som drabbas av nedkylning kan vara helt omedveten om att de behöver vård.

Nedkylning sker i flera steg och olika symtom kan ses beroende på svårighetsgraden av hypotermi.

Symtom vid hypotermi grad 1:

 • Du är fortfarande vid fullt medvetande.

 • Du darrar.

 • Din hud blir blek och kall.

 • Du kan bli orolig.

 • Du kan få ont i händer, knäleder, armbågar och i underlivet.

Symtom vid hypotermi grad 2:

 • Du slutar att darra.

 • Medvetandet börjar sänkas.

 • Du kan börja tala sluddrigt.

 • Din andning blir svag och långsam.

 • Din puls blir långsam och kan vara oregelbunden.

Symtom vid hypotermi grad 3:

 • Du är medvetslös.

 • Din hud är mycket kall.

 • Du har extremt låg puls.

 • Blodcirkulationen i armar och ben är långsam eller helt avstängd.

 • Andningen blir ännu långsammare och ytligare.

När bör jag söka vård?

Sök genast vård om någon har en kroppstemperatur under 35 grader, eller uppvisar andra symtom på hypotermi.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om någon har symtom på hypotermi behöver du ringa 112 för akut vård.

Frågor och svar om hypotermi

18 November, 202218 September, 2023